Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Головкова, Т.А.
dc.contributor.author Антонова, О.В.
dc.date.accessioned 2018-06-17T12:14:38Z
dc.date.available 2018-06-17T12:14:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля / Т.А. Головкова, О.В. Антонова // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — № 4, т. 2 (42-II). — С. 38-41. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137494
dc.description.abstract В статті представлені результати аналізу обсягів промислових атмосферних викидів і скидів у вододжерела важких металів та визначення зв’язку з фактичними концентраціями цих сполук у повітрі і питній воді в умовах промислового міста Дніпропетровська. Дані свідчать, що транспортні, промислові атмосферні викиди і стічні води підприємств є потужними джерелами хімічного забруднення довкілля. Це збільшує ризик негативного впливу ксенобіотиків на здоров’я населення та екосистему і викликає необхідність посилення контролю органів державного природоохоронного та санітарного нагляду. uk_UA
dc.description.abstract В статье представлены результаты анализа объемов промышленных атмосферных выбросов и сбросов в водоисточники тяжелых металлов и определения взаимосвязи с фактическими концентрациями этих соединений в воздухе и воде в условиях промышленного города Днепропетровска. Данные свидетельствуют, что транспортные, промышленные атмосферные выбросы и сточные воды предприятий являются мощными источниками химического загрязнения окружающей среды. Это увеличивает риск негативного влияния ксенобиотиков на здоровье населения и экосистему, что вызывает необходимость усиления контроля органов государственного природоохранного и санитарного надзора. uk_UA
dc.description.abstract It is presents an analysis of industrial atmospheric emissions and discharges into water sources and determination of heavy metals determination concentrations of these compounds in the air and water in industrial city of Dnipropetrovsk. Data show that transport, industrial atmospheric emissions and waste water companies are powerful sources of chemical pollution. It increases the risk of negative impact of xenobiotics on human health and the ecosystem and it is the need to intensification the control of state environmental and sanitary inspection. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Гигиена, эпидемиология, экология uk_UA
dc.title Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля uk_UA
dc.title.alternative Опыт эколого-гигиенического мониторинга окружающей среды uk_UA
dc.title.alternative Experience of ecological and hygienic environmental monitoring uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 614.7:504.064.3:502


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис