Показати простий запис статті

dc.contributor.author Pylypenko, M.M.
dc.date.accessioned 2018-06-17T10:43:22Z
dc.date.available 2018-06-17T10:43:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation High pure zirconium / M.M. Pylypenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 1. — С. 3-8. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137380
dc.description.abstract The results of investigations of zirconium refining processes by methods of electron-beam melting and zone recrystallization using high-vacuum technology are presented. It is shown that the applied methods of zirconium refin-ing allow to effectively reduce the content of impurities. Investigation of the properties of the obtained samples of high-purity zirconium and the dependence of these properties on the content of impurities allowed to reveal new features of high-purity zirconium. uk_UA
dc.description.abstract Викладено результати досліджень процесів рафінування цирконію методами електронно-променевої плавки та зонної перекристалізації із застосуванням високовакуумної техніки. Показано, що ці методи рафі-нування цирконію дозволяють ефективно знизити вміст домішок. Дослідження властивостей отриманих зразків високочистого цирконію і залежності цих властивостей від вмісту домішок дозволили виявити нові особливості високочистого цирконію. uk_UA
dc.description.abstract Изложены результаты исследований процессов рафинирования циркония методами электронно-лучевой плавки и зонной перекристаллизации с применением высоковакуумной техники. Показано, что применяемые методы рафинирования циркония позволяют эффективно снизить содержание примесей. Исследования свойств полученных образцов высокочистого циркония и зависимости этих свойств от содержания примесей позволили выявить новые особенности высокочистого циркония. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Чистые материалы и вакуумные технологии uk_UA
dc.title High pure zirconium uk_UA
dc.title.alternative Високочистий цирконій uk_UA
dc.title.alternative Высокочистый цирконий uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 669.296


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис