Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї за темою "Розбудова політичних інститутів: український досвід"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї за темою "Розбудова політичних інститутів: український досвід"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Дем’яненко, Б.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблено спробу прослідкувати генезис інституту президентства в Україні у контексті європейської та світової демократичної практики. Виділено позитивні та негативні риси президентської каденції Л. Кравчука, Л. ...
 • Рудницький, С.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянуто співвідношення групових, загальних та індивідуальних суспільно-політичних інтересів. Встановлено взаємозалежність між інтересами політичних лідерів і груп, між специфічними інтересами сегментів суспільства ...
 • Ларченко, М.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Характер міжетнічних відносин зумовлений нерівністю прав і можливостей людей, які належать до різних етнічних спільнот, унаслідок чого між ними виникають конфлікти. У процесі їх врегулювання важлива роль покладається ...
 • Бунецький, Л.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються деякі аспекти сучасного інституційного процесу, а також особливості трансформаційних змін у системі політичних інститутів в умовах демократичного транзиту України. Запропоновані деякі прикладні ...
 • Нікогосян, О.О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до дослідження розвитку політичних партій і партійних систем. Типології політичних партій розроблялися з урахуванням безлічі критеріїв, тому вони багато в чому ...
 • Фурманюк, М.І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджується роль національної ідентичності в процесі формування державницької ідеології сучасної України. Автор дає власне об’єктивне визначення понять «національна ідентичність», «державницька ідеологія» та ...
 • Рибалка, С.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюється еволюція поглядів на сутність та перебіг реформ у політичній сфері. Особливо звертається увага на їх концептуальне обґрунтування на місцевому рівні.
 • Кармазіна, М.С. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються поняття «політика», «комунікація», «війна», «громадянське суспільство» та інші. Автор пояснює необхідність витлумачення широковживаних і зрозумілих категорій у ході політичного дослідження.
 • Никоноров, О.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізуються особливості трансформації політичних режимів сучасності та проблеми процесу демократичного транзиту в Україні. Визначаються основні аспекти розвитку транзитного суспільства України, наводяться дані ...
 • Редькіна, Г.М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізовано умови та чинники, які впливають на формування національної свідомості населення України в умовах державної незалежності. На основі аналізу соціологічних даних простежено еволюцію основних складових ...
 • Цокур, Є.Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджуються особливості легітимаційних процесів у політичних системах за різних політичних режимів і роль у них громадянського суспільства.
 • Ярова, Л.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються соціальна політика підприємства, її мета та засоби. Аналізуються концепції та роль соціальної відповідальності бізнесу у соціальній політиці держави в умовах ринкової економіки. Запропоновано ...
 • Коротков, Д.C. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена розгляду проблеми переходу від тоталітаризму до демократії та трансформації політичної еліти України в цей період. Автор виявляє причини, які гальмують процес заміни старої номенклатурної еліти на нову ...
 • Полтораков, О.Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стратегічне співтовариство – структурно-функціональна складова соціополітичної системи, що розвивається і формалізує цінності, стереотипи, міфи, знання та навіть інтуїцію тих, хто бере участь у процесі вирішення проблем ...
 • Кохан, Г.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті пропонується аналіз підходів до вивчення політичної корупції, які використовувалися протягом ХХ ст., звертаючи особливу увагу на особливості застосування кожного підходу до вивчення політичної корупції та його ...
 • Лещенко, В.М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розроблюються три нові політологічні ідеї: 1) будь-яка політична партія не має бути «призначеною зверху», а мусить виникати в надрах низовонародної соціальної системи; 2) на шляху до статусу інституціоналізованої ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис