Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї за темою "Політичні інститути, процеси, події"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї за темою "Політичні інститути, процеси, події"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Трофименко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається антиглобалістський рух в Україні. Звертається увага на окремі антиглобалістські організації та проекти. Аналізуються причини недостатнього розвитку антиглобалістського руху в Україні.
 • Чупрій, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується питання збереження визначних історико-культурних пам’яток України, а також роль благодійництва в сфері збереження та популяризації історико- культурної спадщини.
 • Нікончук, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Автор статті аналізує етапи становлення та трансформації політичної еліти незалежної України. Також розглянуто чинники впливу виборів на оновлення та селекцію політичної еліти України.
 • Щербаков, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджуючи особливості використання інтернет-технологій окремими кандидатами у президенти 2010 року, автор статті здійснив спробу оцінити перспективи поширення популярності веб- кампаній в Україні, а також виявити ...
 • Петренко, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  Статтю присвячено критичному осмисленню сучасних наукових підходів до визначення причин формування політичного екстремізму. Автор позиціонує, аналізує та класифікує основні причини виникнення цього явища, виходячи як з ...
 • Погорєлова, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується розвиток гендерних підходів у роботі українського парламенту. Розглядається гендерна культура як обов’язковий компонент культури парламентаризму.
 • Дем’яненко, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблена спроба проаналізувати позитивні та негативні наслідки президентської каденції Віктора Ющенка. Автор стверджує, що «помаранчева» команда виявилася неготовою до тривалої конструктивної співпраці у владі.
 • Остапенко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті робиться огляд наукових підходів щодо розуміння феномену громадянської активності, розкривається значення її як основи формування громадянського суспільства та проблема її стимулювання в суспільстві, що трансформується.
 • Коваль, Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті автор розглядає державні адміністрації як суб’єкти земельних відносин у системі органів державної виконавчої влади, її ознаки та повноваження у цій галузі; констатує, що головною причиною наростання негативних ...
 • Лутчин, Т. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається розвиток української політичної думки 1960 – 1980 років. Особлива увага звертається на державотворчі ідеї українських національно-демократичних об’єднань другої половини ХХ ст.
 • Зуйковська, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто структурні особливості політичної культури. На засадах системного, структурно-функціонального та синергетичного методів проаналізовано процес формування основних компонентів політичної культури, ...
 • Токар, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті увага приділяється проблемам участі представників регіональної політичної еліти Закарпаття у великій українській політиці. Політичне життя в регіоні базувалося на підвалинах демократичного суспільства і політична ...
 • Коваль, Г.; Остапюк, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлено питання участі молоді у процесах державотворення. Проаналізовано характер відносин між державною владою і молоддю, яка є основною рушійною силою прогресивного суспільно-політичного розвитку на етапі ...
 • Поєдинок, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто зовнішньополітичні орієнтації головних претендентів на посаду президента України: В. Ющенко, Ю. Тимошенко, В. Януковича. Проаналізовано вплив на виборчий процес в Україні основних геополітичних ...
 • Чабанна, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті приділено увагу критеріям визначення демократичності діяльності органів державної влади у контексті здійснення типологізації політичних режимів, у тому числі, у перехідних державах, оцінки процесів демократизації, ...
 • Каращук, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті розглянуто важливість процесу становлення суспільного мовлення в інформаційному просторі України як історично і соціально зумовленого продукту політичного життя і політичної творчості населення сучасної України, ...
 • Яковлєва, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюється суперечливість і неоднорідність мовної ситуації в Україні через призму багатомовності. Актуалізується проблема зниження рівня мовної компетенції як одна з найактуальніших і таких, що створюють ...
 • Гуцалова, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2011)
  У статті аналізується поняття «молодь» з точки зору спрямованості на нього державної молодіжної політики. Автор визначає вікові обмеження та специфічні особливості цієї категорії населення, що постають важливим фактором у ...
 • Луценко, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянувши конституційні акти України та інших країн, автор статті дійшов висновку, що положення про недоторканність депутатів Верховної Ради України, які містяться у Конституції України, не можуть бути скасовані, ...
 • Лебедюк, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджено особливості процесу трансформації організаційного типу політичних партій в Україні, а також пояснено їх організаційний розвиток через запропоновану систему індикаторів.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис