Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Кінетичні особливості азотування (α+β)-титанових сплавів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Матичак, Я.С.
dc.contributor.author Погрелю, І.М.
dc.contributor.author Федірко, В.М.
dc.date.accessioned 2018-06-17T08:28:09Z
dc.date.available 2018-06-17T08:28:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Кінетичні особливості азотування (α+β)-титанових сплавів / Я.С. Матичак, І.М. Погрелюк, В.М. Федірко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 82-88. — Бібліогр.: 5 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137199
dc.description.abstract Аналітично та експериментально виявлено кінетичні особливості азотування (α+β)титанових сплавів, зумовлені їх фазово-структурним станом і поверхневими явищами. Оцінено вплив температурно-часових параметрів обробки на глибину азотованого шару. Встановлено, що зі збільшенням вмісту β-фази в сплавах насиченість поверхневої зони азотом зменшується. Це зумовлено меншою його розчинністю в β-фазі, ніж у α-фазі, інтенсивнішою дифузією в глибину зразка та формуванням глибшої зміцненої зони. uk_UA
dc.description.abstract Аналитически и экспериментально выявлены кинетические особенности азотирования (α+β)-титановых сплавов, обусловленные их фазово-структурным состоянием и поверхностными явлениями. Оценено влияние температурно-временных параметров обработки на глубину азотированного слоя. Установлено, что с увеличением количества β-фазы в сплавах насыщенность поверхностной зоны азотом уменьшается. Это обусловлено меньшей его растворимостью в β-фазе, нежели в α-фазе, более интенсивной его диффузией в глубь образца и формированием более глубокой упрочненной зоны. uk_UA
dc.description.abstract The kinetic peculiarities of nitriding of (α+β)-titanium alloys caused by their phase-structural state and surface phenomena have been analytically and experimentally investigated. The estimation of the influence of temperature and time parameters of treatment on the depth of the nitrided layer has been evaluated. It is established that with the increase of βphase quantity in alloys the saturation of surface area with nitrogen decreases. It is caused by its less solubility in β-phase compared to α-phase, and also its more intensive diffusion in the specimen depth and formation of a deeper strengthened area. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Кінетичні особливості азотування (α+β)-титанових сплавів uk_UA
dc.title.alternative Кинетические особенности азотирования (α+β)-титановых сплавов uk_UA
dc.title.alternative Kinetic peculiarities of (α+β)-titanium alloys nitriding uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис