Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Антисиметричний розподіл напружень у пружному тілі з гострим або закругленим кутовим вирізом

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Саврук, М.П.
dc.contributor.author Казберук, А.
dc.date.accessioned 2018-06-17T08:26:12Z
dc.date.available 2018-06-17T08:26:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Антисиметричний розподіл напружень у пружному тілі з гострим або закругленим кутовим вирізом / М.П. Саврук, А. Казберук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 5-15. — Бібліогр.: 19 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137193
dc.description.abstract Методом сингулярних інтегральних рівнянь отримано розв’язок плоскої задачі теорії пружності для площини з напівнескінченним кутовим закругленим вирізом за антисиметричного навантаження. На цій основі знайдено залежності між коефіцієнтом інтенсивності напружень (КІН) у вершині гострого кутового вирізу, максимальними напруженнями на межовому контурі або градієнтом напружень у вершині відповідного кутового закругленого вирізу та радіусом її закруглення. Показано, що такі залежності неоднозначні: для однакової кривини у вершині вирізу вони значно відрізняються для різних форм її околу. Для скінченних тіл з кутовими вирізами отримані розв’язки є асимптотичними залежностями для малих радіусів закруглення їх вершин. Такі співвідношення можна використовувати в граничних переходах для знаходження КІН у вершинах гострих вирізів на основі розв’язків для відповідних закруглених концентраторів напружень. uk_UA
dc.description.abstract Методом сингулярных интегральных уравнений получено решение плоской задачи теории упругости для плоскости с бесконечным угловым закругленным вырезом при антисимметричной нагрузке. На этой основе найдены зависимости между коэффициентом интенсивности напряжений в вершине острого углового выреза, максимальным напряжением на граничном контуре или градиентом напряжений в вершине соответствующего углового закругленного выреза и радиусом ее закругления. Показано, что такие зависимости неоднозначны: для одинаковой кривизны в вершине выреза они значительно отличаются для различных форм ее окрестности. Для конечных тел с угловыми вырезами полученные решения являются асимптотическими зависимостями для малых радиусов закругления их вершин. Такие соотношения можно использовать в граничных переходах для получения коэффициентов интенсивности напряжений в острых вершинах на основе решений для соответствующих закругленных вырезов. uk_UA
dc.description.abstract The solution of the elastostatic problem for an infinite plane with a rounded V-notch under antisymmetric load is obtained by the singular integral equation method. On this basis, the relationships between the stress intensity factor at the sharp notch vertex, the maximum stress on the boundary contour or the stress gradient at the vertex of the corresponding rounded V-notch and notch vertex radius are found. It is shown that such dependences are ambiguous: for the same curvature at the notch vertex they are significantly different for the various forms of its neighborhoods. For finite bodies with angular notches the obtained solutions are asymptotic dependences for small radii of notch vertices that can be used when passing to the limit to determine the stress intensity factors at the sharp V-notches on the basis of the solutions for the corresponding rounded V-notches. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Антисиметричний розподіл напружень у пружному тілі з гострим або закругленим кутовим вирізом uk_UA
dc.title.alternative Антисимметричное распределение напряжений в упругом теле с острым или закругленным угловым вырезом uk_UA
dc.title.alternative Antisymmetric stress distribution in an elastic solid with a sharp or rounded V-shaped notch uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис