Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti₃Al alloy with TiAl coating

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Yanjun Xi
dc.contributor.author Yongjun Liu
dc.contributor.author Zhixin Wang
dc.contributor.author Jinbin Lu
dc.date.accessioned 2018-06-17T08:11:34Z
dc.date.available 2018-06-17T08:11:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti₃Al alloy with TiAl coating / Yanjun Xi, Yongjun Liu, Zhixin Wang, Jinbin Lu // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 6. — С. 112-117. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137168
dc.description.abstract Magnetron-sputter deposition was used to produce Ti–48Al–8Cr–2Ag (at.%) coating on a Ti–24Al–17Nb–0.5Mo (at.%) alloy substrate. Oxidation behavior was studied in air at 900...1000°C. The results indicated that the oxidation rate of sputtered Ti–48Al–8Cr–2Ag nanocrystalline coating was lower than that of the Ti₃Al alloy at 900°C. The former formed a scale of merely Al₂O₃ and the latter formed a scale of TiO₂. However, the Ti–48Al–8Cr–2Ag nanocrystalline coating showed a little bit higher oxidation rate than Ti₃Al alloy at 1000°C, because outer TiO₂ scale formed and columnar boundaries of the coating gave a larger actual oxidation area than the original alloy. The electrochemical corrosion behavior was investigated in 3.5% NaCl solution at room temperature. The coating showed the excellent electrochemical corrosion resistance in 3.5% NaCl solution, because it exhibited stable passive polarization behavior without any overpassivation phenomena. uk_UA
dc.description.abstract Для виготовлення покривів на основі системи Ti–48Al–8Cr–2Ag (at.%), сформованих на підкладці Ti–24Al–17Nb–0,5Mo (at.%), використовували метод магнетронного розпилення. Характер оксидування досліджували в повітрі при 900...1000°C. Встановлено, що швидкість оксидування напиленого на Ti–48Al–8Cr–2Ag нанокристалічного покриву нижча, ніж на сплаві Ti₃Al. В результаті окиснення Ti–48Al–8Cr–2Ag утворюється плівка TiO₂, а після оксиснення сплаву Ti3Al – плівка Al₂O₃. Нанокристалічний покрив, на якому сформували плівку TiO₂, продемонстрував дещо вищу швидкість оксидування, ніж сплав Ti₃Al, що пов’язано з тим, що плівка TiO₂ та межі стовпчастих кристалів покриву утворюють значно більшу ділянку реального оксидування, ніж вихідний сплав. Електрохімічну корозію вивчали у 3,5%-му розчині NaCl за кімнатної температури. Покрив був електрохімічно тривкий у ньому через стабільність пасивної поляризації за відсутності перепасивації. uk_UA
dc.description.abstract Для изготовления покрытий на основе системы Ti–48Al–8Cr–2Ag (at.%), сформированных на подкладке Ti–24Al–17Nb–0,5Mo (at.%), использовали метод магнетронного распыления. Характер оксидирования исследовали в воздухе при 900...1000°C. Выявлено, что скорость оксидирования напиленного на Ti–48Al–8Cr–2Ag нанокристаллического покрытия меньше, чем на сплаве Ti₃Al. В результате окисления Ti–48Al–8Cr–2Ag образуется пленка TiO₂, а после окисления сплава Ti₃Al – пленка Al₂O₃. Нанокристаллическое покрытие, на котором сформировали пленку TiO₂, продемонстрировало несколько повышенную скорость оксидирования, нежели сплав Ti₃Al, что связано с тем, что пленка TiO₂ и границы столбовых кристаллов покрытия образуют значительно больший участок реального оксидирования, чем исходный сплав. Электрохимическую коррозию изучали в 3,5%-ом растворе NaCl при комнатной температуре. Покрытие оказалось электрохимически стойким в нем благодаря стабильности пассивной поляризации при отсутствии перепассивации. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti₃Al alloy with TiAl coating uk_UA
dc.title.alternative Характер оксидирования и электрохимические коррозионные свойства сплава Ti₃Al с покрытием TiAl uk_UA
dc.title.alternative Характер оксидування та електрохімічні корозійні властивості сплаву Ti₃Al з покривом TiAl uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис