Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізми проникання кріопротекторів крізь мембрани еритроцитів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гордієнко, О.І.
dc.contributor.author Гордієнко, Є.О.
dc.contributor.author Ліннік, Т.П.
dc.contributor.author Компанієць, А.М.
dc.date.accessioned 2018-06-16T16:46:10Z
dc.date.available 2018-06-16T16:46:10Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Механізми проникання кріопротекторів крізь мембрани еритроцитів / О.І. Гордієнко, Є.О. Гордієнко, Т.П. Ліннік, А.М. Компанієць // Проблемы криобиологии. — 2002. — № 4. — С. 9–15. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7673
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136831
dc.description.abstract У роботі представлено експериментальні дані щодо коефіцієнтів проникності мембран еритроцитів людини для низки кріопротекторів. Показано, що на коефіцієнти проникності впливають як фізико-хімічні, так і геометричні параметри молекул. З отриманих результатів випливає, що при перевищенні діаметром молекул величини 4A коефіцієнт проникності зменшується, очевидно, за рахунок зменшення потоку крізь водні білкові пори сталого розміру. Коефіцієнти проникності для порівняно гідрофобних молекул є майже прямо пропорційними коефіцієнтам розподілу між гідрофобною та гідрофільною фазами, що вказує на ліпідний шлях проникання цих молекул крізь мембрани еритроцитів. uk_UA
dc.description.abstract В работе представлены экспериментальные данные о коэффициентах проницаемости мембран эритроцитов человека для ряда криопротекторов. Показано, что на коэффициенты проницаемости влияют как физико-химические, так и геометрические параметры молекул. Из полученных результатов следует, что при превышении диаметром молекул величины 4A коэффициент проницаемости уменьшается, очевидно, за счет уменьшения потока через водные белковые поры постоянного размера. Коэффициенты проницаемости для сравнительно гидрофобных молекул почти прямо пропорциональны коэффициентам распределения между гидрофобной и гидрофильной фазами, что указывает на липидный путь проникновения этих молекул через мембраны эритроцитов. uk_UA
dc.description.abstract The experimental data on permeability coefficients of human erythrocyte membranes for the series of cryoprotectants are presented. It is shown, that permeability coefficients are affected by both geometrical and physical and chemical parameters of molecules. The obtained results propose that when exceeding the molecules’ diameter over the value of 4A, the permeability coefficient reduces, perhaps, due to the decreasing of flow through the aqueous protein pores of a constant size. Permeability coefficients for comparatively hydrophobic molecules are almost directly proportional to the coefficients of partition between hydrophobic and hydrophilic phases, by pointing to a lipid way of permeation of these molecules through erythrocyte membranes. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблемы криобиологии и криомедицины
dc.subject Теоретическая и экспериментальная криобиология uk_UA
dc.title Механізми проникання кріопротекторів крізь мембрани еритроцитів uk_UA
dc.title.alternative Mechanisms of Cryoprotectant Permeation via Erythrocytes Membranes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.352.4:611.018.51


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис