Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Використання альтернативних моделей in vitro для дослідження нефротоксичної дії важких металі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Самохіна, Н.А,
dc.date.accessioned 2018-06-16T15:13:39Z
dc.date.available 2018-06-16T15:13:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Використання альтернативних моделей in vitro для дослідження нефротоксичної дії важких металі / Н.А, Самохіна // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — № 3, т. 2 (41-ІІ). — С. 95-103. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136703
dc.description.abstract Вивчення нефротоксичної дії важких металів на альтернативних моделях in vitro – тонкий кишечник та еритроцити крові, дозволяє встановити вираженість ефектів токсичної дії ртуті, кадмію, свинцю, кобальту, що проявляється в змінах маркерних показників. Блокуючі властивості мембранних каналів найбільш виражені у хлорида ртуті (0,1-1,0 мМ/л), а також — у нітрату кадмію в концентрації 0,3 мМ/л. Хлорид кадмію та нітрат свинцю не проявляють стабілізуючої дії на мембрани еритроцитів, а спричиняють токсичні, перш за все, гемолітичні ефекти. uk_UA
dc.description.abstract Изучение нефротоксического действия тяжелых металлов на альтернативных моделях in vitro — тонкий кишечник и эритроциты крови позволяет установить выраженность эффектов токсического действия ртути, кадмия, свинца и кобальта проявляется в изменениях маркерных показателей. Блокирующие свойства мембранных каналов наиболее выражены в хлорида ртути (0,1-1,0 ммоль/л), а также — у нитрата кадмия концентрацией 0,3 ммоль/л. Хлорид кадмия и нитрат свинца не проявляют стабилизирующего действия на мембраны эритроцитов, а оказывают токсическое действие. uk_UA
dc.description.abstract Study nephrotoxicity heavy metals on alternative models in vitro — small intestine and red blood cells allows you to set the severity of the effects of the toxic effect of mercury, cadmium, lead and cobalt manifested in changes of marker indicators.The blocking properties of membrane channels is expressed as mercuric chloride (0.1-1.0 mmol / l), and — in cadmium nitrate concentration 0.3 mmol / L. Cadmium chloride and lead nitrate show no stabilizing effect on the membrane of red blood cells, and have a toxic effect. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Экспериментальные исследования uk_UA
dc.title Використання альтернативних моделей in vitro для дослідження нефротоксичної дії важких металі uk_UA
dc.title.alternative Использование альтернативных моделей in vitro для исследования нефротоксического действия тяжелых металлов uk_UA
dc.title.alternative Use of alternative models for in vitro research nephrotoxicity heavy metals uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.9-616-091.8-001.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис