Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Структура викладання загальної хірургії англомовним студентам

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дробков, О.Л.
dc.contributor.author Кадочніков, В.С.
dc.date.accessioned 2018-06-16T15:11:40Z
dc.date.available 2018-06-16T15:11:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Структура викладання загальної хірургії англомовним студентам / О.Л. Дробков, В.С. Кадочніков // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — № 3, т. 2 (41-ІІ). — С. 161-163. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136697
dc.description.abstract Кредитно-модульна система є сучасним фактором підготовки фахівців, яка викликає підвищення ефективності навчання та необхідність приділяти значну увагу самостійній роботі студентів. За умовах використання сучасних технологій її продуктивність підвищується. Викладено досвід викладання англійською мовою у студентів на кафедрі загальної хірургії Одеського національного медичного університету. uk_UA
dc.description.abstract Кредитно-модульная система является современным фактором подготовки специалистов, способствующая повышению эффективности обучения и уделяющая большое внимание самостоятельной работе студента. Использование современных инновационных технологий повышает ее продуктивность. В статье изложен опыт преподавания англоязычным студентам на кафедре общей хирургии Одесского национального медицинского университета. uk_UA
dc.description.abstract In the conditions of the credit-module system the important factor of preparation of specialists – students, which are studying on English, the increase of efficiency of teaching becomes. In this connection it is necessary to spare large attention to independent work of students. Its efficiency rises on condition of the use of modern technologies, more effective forms and methods of teaching. In the article the experience of teaching on English language to the students-foreigners on the department of general surgery of the Odessa state medical university is expounded. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Информационные технологии в медицине uk_UA
dc.title Структура викладання загальної хірургії англомовним студентам uk_UA
dc.title.alternative Структура преподавания общей хирургии англоязычным студентам uk_UA
dc.title.alternative Structure of teaching general surgery for english-speaking students uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 378.661:616:378.146


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис