Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стандартизация оценки реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими повреждениями дистальных отделов верхних конечностей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Канюка, Е.В.
dc.date.accessioned 2018-06-16T15:01:35Z
dc.date.available 2018-06-16T15:01:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Стандартизация оценки реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими повреждениями дистальных отделов верхних конечностей / Е.В. Канюка // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — № 3, т. 2 (41-ІІ). — С. 65-70. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136670
dc.description.abstract В статье определены основные составляющие реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими травмами дистальных отделов верхних конечностей, на основании которых разработана и внедрена шкала количественной оценки реабилитационного потенциала для повышения качества проведения индивидуальных реабилитационных программ по лечебной физкультуре, что позволило получить медицинскую и социально экономическую эффективность. uk_UA
dc.description.abstract У статті визначено основні складові реабілітаційного потенціалу у хворих та інвалідів із застарілими травмами дистальних відділів верхніх кінцівок, на підставі яких розроблено та впроваджено шкалу кількісної оцінки реабілітаційного потенціалу для підвищення якості проведення індивідуальних реабілітаційних програм з лікувальної фізкультури, що дозволило отримати медичну та соціально-економічну ефективність. uk_UA
dc.description.abstract The article identifies the main components of the rehabilitation potential of patients and people with disabilities with old injuries distal parts of the upper limbs, proposed scale quantitative evaluation of rehabilitation potential. Implementation of the proposed technology will enhance the quality of the rehabilitation activities with the formation of individual programs of physical therapy, reduce the period of temporary disability and level of disability in these patients. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Клинические аспекты медицины транспорта uk_UA
dc.title Стандартизация оценки реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими повреждениями дистальных отделов верхних конечностей uk_UA
dc.title.alternative Стандартизація оцінки реабілітаційного потенціалу у хворих та інвалідів з застарілими пошкодженнями дистального відділу верхніх кінцівок uk_UA
dc.title.alternative Standardization of rehabilitative potential estimation in insane and disable persons with old damages of distal parts of the upper extremities uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.825


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис