Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Proteolytic theory of pathogenesis of influenza and improvement of its treatment

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Divocha, V.A.
dc.contributor.author Gozhenko, A.I.
dc.contributor.author Mikhalchuk, V.N.
dc.date.accessioned 2018-06-16T13:52:07Z
dc.date.available 2018-06-16T13:52:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Proteolytic theory of pathogenesis of influenza and improvement of its treatment / V.A. Divocha, A.I. Gozhenko, V.N. Mikhalchuk // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2011. — № 3 (25). — С. 54-64. — Бібліогр.: 27 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136563
dc.description.abstract A new theory of grippe pathogenesis with the use of proteinase-inhibitory system has been offered. It has been established that purification and concentration of grippe viruses by different methods did not release the virus from the cellular enzymes. When the experimental animals have been infected with grippe virus, we have observed misbalance in enzyme-inhibitory balance took place, especially during first hours after infection. Six isoforms of trypsin-like proteinases were obtained from the lungs of healthy mice. Antiproteinase immune sera have been isolated from these 6 isoforms which served to treat the experimental animals. It was antiserum to the third isoform that has prevented the experimental animals mortality. From the industrial wastes of gamma-globin manufacture the inhibitors of protein-like proteinases have been extracted which prevented the white mice’s mortality in 80% of cases. Endogenous inhibitors of human blood proteinases are prospective in producing anti-influenza drugs for humans. uk_UA
dc.description.abstract Запропонована нова теорія патогенеза грипу за участю протеїназно-інгібіторної системи. Встановлено, що очищення та концентрація вірусу грипу різними методами не звільняло вірус від клітинних ферментів. При інфікуванні тварин вірусом грипу відбувалось порушення ферментно-інгібіторної рівноваги, особливо у перші години після інфікування. З легенів дужих мишей одержано шість ізоформ трипсиноподібної протеїнази до яких отримані антипротеїназні імунні сироватки та проведено лікування ними тварин. Тільки антисироватка до третьої ізоформи захистила тварин від смерті. З промислових відходів одержання гамаглобуліну виділено інгібітор трипсиноподібних протеїназ, який захистив білих мишей від смерті на 80%. Ендогенні інгібітори протеїназ крові людини є перспективними антигрипозними препаратами для людини. uk_UA
dc.description.abstract Предложена новая теория патогенеза гриппа с участием протеиназно-ингибиторной системы. Установлено, что очистка и концентрация вируса гриппа разными методами не освобождало вирус от клеточных ферментов. При заражении животных вирусом гриппа происходило нарушение ферментно-ингибиторного равновесия, особенно в первые, часы после заражения. С легких здоровых мышей, получено шесть изоформ трипсиноподобной протеиназы к которым, получены антипротеиназные иммунные сыворотки и проведено лечение ими животных. Только антисыворотка к третьей изоформе защитила животных от смерти. С промышленных отходов получения гаммаглобулина выделено ингибитор трипсиноподобных протеиназ, который защитил белых мышей от смерти на 80%. Эндогенные ингибиторы протеиназ крови человека являются перспективными антигрипозными препаратами для человека. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Материалы 11 Международного симпозиума по морской медицине uk_UA
dc.title Proteolytic theory of pathogenesis of influenza and improvement of its treatment uk_UA
dc.title.alternative Протеолітична теорія патогенезу грипу та удосконалення лікування грипу uk_UA
dc.title.alternative Протеолитическая теория патогенеза гриппа и усовершенствование его лечения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.921.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис