Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Security of seafarers in the maritime labour convention, 2006 ILO (MLC)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author D. Raul Garcia Bercedo
dc.contributor.author Amaia Castaсos Urkullu
dc.contributor.author Irwin Purnawarman
dc.date.accessioned 2018-06-16T13:45:07Z
dc.date.available 2018-06-16T13:45:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Security of seafarers in the maritime labour convention, 2006 ILO (MLC) / D. Raul Garcia Bercedo, Amaia Castaсos Urkullu, Irwin Purnawarman // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2011. — № 3 (25). — С. 12-19. — Бібліогр.: 1 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136558
dc.description.abstract In the year 2010 which marks the year of seafarers, Spain has ratified the Maritime Labour Convention, 2006 of the International Labour Organization. Becoming the first EU member to ratify. This important Maritime Labour Convention, also called “super convention”, was adopted by the 94th (Maritime) Session of the International Labour Conference held in Geneva in February 2006. To ratify the MLC, 2006, Spain implemented a decision of the Council of the European Union 2007, which allows member countries to ratify in the interests of the European Community and invites them to do so before December 31, 2010. The objectives of this paper are to introduce and analyze the contents of the Convention in relation to safety and prevention of occupational accidents in the maritime environment. To do this will be discussed in the text of the agreement in relation to Rule 4.3 Health and safety protection and accident prevention which is designed to ensure that the working environment of seafarers on board ships promotes safety and health at work. From this analysis conclusions that will ratify the importance of this agreement to ensure decent working conditions for seafarers. uk_UA
dc.description.abstract У 2010 році Іспанія ратифікувала конвенцію Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року, ставши першим членом ЄС, який ратифікував цей важливий документ. Конвенція про працю в морському судноплавстві, звана також «супер конвенція», була прийнята 94 й (морської) сесією Міжнародної конференції праці, що відбулася в Женеві в лютому 2006 року.Затвердивши Конвенцію 2006, Іспанія реалізувала рішення Ради Європейського Союзу від 2007 року, яке дозволяє країнам членам ЄС провести ратифікацію в інтересах Європейського співтовариства до 31 грудня 2010 року. Мета цієї роботи - аналіз змісту Конвенції щодо безпеки та запобігання нещасних випадків в морі у зв’язку з правилом 4.3 - здоров’я, забезпечення безпеки та попередження нещасних випадків, що призначені для забезпечення відповідних гідних умов праці моряків на борту суден та сприяють безпеці та гігієні праці. uk_UA
dc.description.abstract В 2010 году Испания ратифицировала конвенцию Международной организации труда о труде в морском судоходстве 2006 года, став первым членом ЕС, который ратифицировал этот важный документ. Конвенция о труде в морском судоходстве, называемая также «супер конвенция», была принята 94 й (морской) сессией Международной конференции труда, состоявшейся в Женеве в феврале 2006 года. Утвердив Конвенцию 2006, Испания реализовала решение Совета Европейского Союза от 2007 года, которое позволяет странам членам ЕС провести ратификацию в интересах Европейского сообщества до 31 декабря 2010 года. Цель этой работы — анализ содержания Конвенции в отношении безопасности и предотвращения несчастных случаев в море в связи с правилом 4.3 - здоровье, обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев, который предназначен для обеспечения соответствующих достойных условий труда моряков на борту судов, способствует безопасности и гигиене труда. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Материалы 11 Международного симпозиума по морской медицине uk_UA
dc.title Security of seafarers in the maritime labour convention, 2006 ILO (MLC) uk_UA
dc.title.alternative Питання безпеки в конвенції МОП 2006 р. по праці моряків uk_UA
dc.title.alternative Вопросы безопасности в конвенции МОТ 2006 г. по труду моряков uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.91;656.6-051


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис