Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Influence of intensive etching processes on structure and properties of carbon nitride films

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shalaev, R.V.
dc.contributor.author Varyukhin, V.N.
dc.contributor.author Prudnikov, A.M.
dc.contributor.author Linnik, A.I.
dc.contributor.author Zhikharev, I.V.
dc.contributor.author Belousov, N.N.
dc.contributor.author Raspornya, D.V.
dc.contributor.author Ulyanov, A.N.
dc.date.accessioned 2018-06-16T13:37:43Z
dc.date.available 2018-06-16T13:37:43Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Influence of intensive etching processes on structure and properties of carbon nitride films // R.V. Shalaev, V.N. Varyukhin, A.M. Prudnikov, A.I. Linnik, I.V. Zhikharev, N.N. Belousov, D.V. Raspornya, A.N. Ulyanov // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 4. — С. 580-584. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136548
dc.description.abstract The influence of electromagnetic radiation and oxygen impurity in the growth atmosphere on the growth processes of nanostructured carbon nitride CNx films has been studied. The oxygen impurity in the gas mixture and an UV irradiation has been found to decrease the thickness and refraction index of carbon nitride films, while increasing the optical band gap width. The intensive etching processes result in the formation of closepacked columnar film nanostructures of carbon nitride. uk_UA
dc.description.abstract Подано результати досліджень впливу електромагнітного випромінювання і домішок кисню у ростовій атмосфері на процеси росту наноструктурних плівок нітриду вуглецю CNx. Виявлено, що домішка кисню у газовій суміші і ультрафіолетове опромінювання зменшують товщину і коефіцієнт заломлення плівок нітриду вуглецю, збільшують ширину забороненої зони. Показано, що інтенсивні процеси травлення приводять до утворення щільноупакованих колонарних плівкових наноструктур нітриду вуглецю. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследований влияния электромагнитного излучения и примесей кислорода в ростовой атмосфере на процессы роста наноструктурных пленок нитрида углерода CNx. Обнаружено, что примесь кислорода в газовой смеси и УФ облучение уменьшают толщину и коэффициент преломления пленок нитрида углерода и увеличивают ширину запрещенной зоны. Интенсивные травящие процессы приводят к образованию плотноупакованных колонарных пленочных наноструктур нитрида углерода. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Technology uk_UA
dc.title Influence of intensive etching processes on structure and properties of carbon nitride films uk_UA
dc.title.alternative Вплив інтенсивних процесів травлення на структуру та властивості плівок нітриду вуглецю uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис