Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Антропогенне забруднення атмосферного повітря як фактор ризику для здоров’я населення промислового міста

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Білецька, Е.М.
dc.contributor.author Антонова, О.В.
dc.contributor.author Землякова, Т.Д.
dc.contributor.author Чорна, Н.О.
dc.date.accessioned 2018-06-16T13:09:27Z
dc.date.available 2018-06-16T13:09:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Антропогенне забруднення атмосферного повітря як фактор ризику для здоров’я населення промислового міста / Е.М. Білецька, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова, Н.О. Чорна // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — № 2 (40). — С. 38-40. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136505
dc.description.abstract Представлений гігієнічний аналіз стану забруднення атмосферного повітря техногенно забрудненої території (Дніпропетровськ) основними полютантами за п’ятирічний період спостереження. Розраховані коефіцієнти сумарного забруднення. Постійне тривале навантаження токсичними сполуками може обумовити підвищену захворюванність мешканців міста. uk_UA
dc.description.abstract Представлен гигиенический анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха техногенно загрязненной территории (Днепропетровск) основными полютантами за пятилетний период наблюдения. Рассчитаны коэффициенты суммарного загрязнения. Постоянная длительная нагрузка токсичными соединениями может обусловить повышенную заболеваемость жителей города. uk_UA
dc.description.abstract There are hygienic analysis of air pollution technogenic pollution areas (Dnepropetrovsk), the main substances during 5 years. Coefficients of the total pollution was calculated. Constant continuous load toxic compounds can cause increased morbidity residents. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Гигиена, эпидемиология, экология uk_UA
dc.title Антропогенне забруднення атмосферного повітря як фактор ризику для здоров’я населення промислового міста uk_UA
dc.title.alternative Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха как фактор риска для здоровья населения промышленного города uk_UA
dc.title.alternative Antropogenic pollution of air as a risk factor for public health of industrial city uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 504.3.054:614.8.026.1:711.454


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис