Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Surface energy anisotropy for the low-index crystal surfaces of the textured polycrystalline BCC tungsten: experimental and theoretical analysis

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Belyaeva, A.I.
dc.contributor.author Savchenko, A.A.
dc.contributor.author Galuza, A.A.
dc.contributor.author Kolenov, I.V.
dc.date.accessioned 2018-06-16T06:20:26Z
dc.date.available 2018-06-16T06:20:26Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Surface energy anisotropy for the low-index crystal surfaces of the textured polycrystalline BCC tungsten: experimental and theoretical analysis / A.I. Belyaeva, A.A. Savchenko, A.A. Galuza, I.V. Kolenov // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 5. — С. 14-20. — Бібліогр.: 37 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 79.20.Rf, 68.35.Ct, 65.40.gp
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136164
dc.description.abstract Summarizing the experimental and theoretical trends observed on the changes in surface microstructure and topography resulting from surface energy anisotropy for the low-index crystal surfaces of the polycrystalline bcc tungsten under sputtering is done. A brief summary of the most closely related work is included. The experimental results have been discussed in the framework of the various theoretical methods. Emphasis was placed on the problems which are existing up to now. It is shown that the absence of a common trend in the ordering of the (100), (110), and (111) surface energies amongst the various theoretical models is a problem yet to be satisfactorily discussed. It is shown experimentally that for polycrystalline textured tungsten (bcc metal), the order of the three low-index surface energies is γ(111) > γ(100) > γ(110). uk_UA
dc.description.abstract Проведено комплексний експериментальний та теоретичний аналізи закономірностей у зміненні мікроструктури і топографії низькоіндексних кристалографічних плоскостей полікристалічного ОЦК-вольфраму під впливом розпилення та пов’язаних з анізотропією його поверхневої енергії. Приведено короткий огляд найбільш близьких за тематикою робіт. Експериментальні результати обговорюються у рамках різноманітних теоретичних підходів. Акцент зроблено на проблемах, які не вирішені на цей час. Показано, що різноманітні сучасні теоретичні підходи дають різні значення поверхневої енергії для площин (100), (110) та (111) навіть за порядком порівняння, та ця проблема на цей час не має задовільного рішення. Експериментально показано, що для полікристалічного текстурованого вольфраму (ОЦК-метал) поверхневі енергії для трьох низькоіндексних площін мають такий порядок порівняння: γ(111) > γ(100) > γ(110). uk_UA
dc.description.abstract Проведены комплексный экспериментальный и теоретический анализы закономерностей в изменении микроструктуры и топографии низкоиндексных кристаллографических плоскостей поликристаллического ОЦК-вольфрама под влиянием распыления и связанных с анизотропией его поверхностной энергии. Приведен краткий обзор наиболее близких по теме работ. Экспериментальные результаты обсуждаются в рамках различных теоретических подходов. Акцент сделан на проблемах, нерешенных к настоящему времени. Показано, что различные современные теоретические подходы дают разные значения поверхностных энергий для плоскостей (100), (110) и (111) даже по порядку сравнения, и эта проблема на сегодняшний день не имеет удовлетворительного решения. Экспериментально показано, что для поликристаллического текстурированного вольфрама (ОЦК-металл) поверхностные энергии для трех низкоиндексных плоскостей имеют следующий порядок сравнения: γ(111) > γ(100) > γ(110). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах uk_UA
dc.title Surface energy anisotropy for the low-index crystal surfaces of the textured polycrystalline BCC tungsten: experimental and theoretical analysis uk_UA
dc.title.alternative Анізотропія поверхневої енергії низькоіндексних кристалічних поверхонь текстурованого полікристалічного ОЦК-вольфраму: експериментальний та теоретичний аналізи uk_UA
dc.title.alternative Анизотропия поверхностной энергии низкоиндексных кристаллических поверхностей текстурированного поликристаллического ОЦК-вольфрама: экспериментальный и теоретический анализы uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис