Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effective thickness of the planar detector in measurements of electrons energy loss

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Deiev, O.S.
dc.contributor.author Kiprich, S.K.
dc.contributor.author Vasilyev, G.P.
dc.contributor.author Yalovenko, V.I.
dc.contributor.author Ovchinnik, V.D.
dc.contributor.author Shulika, M.Y.
dc.date.accessioned 2018-06-15T19:26:10Z
dc.date.available 2018-06-15T19:26:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Effective thickness of the planar detector in measurements of electrons energy loss / O.S. Deiev, S.K. Kiprich, G.P. Vasilyev, V.I. Yalovenko, V.D. Ovchinnik, M.Y. Shulika // Физика низких температур. — 2017. — № 3. — С. 45-49. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 07.85.Fv, 61.80.Cb
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136099
dc.description.abstract An experimental method of determining the active region thickness of Si planar detector was used. The method based on the dependence the depletion layer thickness from voltage applied to the detector (U = 0...60 V ). The electron energy loss spectra emitted by ⁹⁰Sr -⁹⁰Y in silicon planar detector were measured. The relative values of most probable energy loss of electrons were de ned for different thickness of detector. The planar detector was considered as a parallel-plate capacitor. The static (capacity) and dynamic (the detection efficiency and the energy deposit) characteristics had a root dependence on voltage. uk_UA
dc.description.abstract Використовувався експериментальний метод визначення товщини активної області Si-планарного детектора. Метод заснований на залежності товщини збідненого шару від напруги, прикладеної до детектора (0...60 В). Вимірювалися спектри втрат енергії електронів, що випускаються ⁹⁰Sr -⁹⁰Y в кремнієвому планарному детекторі. Були визначені відносні значення найбільш ймовірних втрат енергії електронів для різної товщини детектора. Плоский детектор розглядався як конденсатор з паралельними пластинами. Статична (ємність) і динамічна (ефективність реєстрації та енергетичні втрати) характеристики мають кореневу залежністю від напруги. uk_UA
dc.description.abstract Использовался экспериментальный метод определения толщины активной области Si-планарного детектора. Метод основан на зависимости толщины обедненного слоя от напряжения, приложенного к детектору (0...60 В). Измерялись спектры потерь энергии электронов, испускаемые ⁹⁰Sr -⁹⁰Y в кремниевом планарном детекторе. Были определены относительные значения наиболее вероятных потерь энергии электронов для различной толщины детектора. Плоский детектор рассматривался как конденсатор с параллельными пластинами. Статическая (емкость) и динамическая (эффективность регистрации и энергетические потери) характеристики имеют корневую зависимостью от напряжения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Ядерно-физические методы и обработка данных uk_UA
dc.title Effective thickness of the planar detector in measurements of electrons energy loss uk_UA
dc.title.alternative Ефективна товщина планарного детектора при вимірах втрати енергії електронів uk_UA
dc.title.alternative Эфективная толщина планарного детектора при измерениях потери энергии электронов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис