Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effect of low-energy ion bombardment during the sputtering on the crystal structure of FePt films

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Naumov, V.V.
dc.contributor.author Il'yashenko, E.I.
dc.date.accessioned 2018-06-14T17:38:54Z
dc.date.available 2018-06-14T17:38:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Effect of low-energy ion bombardment during the sputtering on the crystal structure of FePt films // V.V. Naumov, E.I. Il'yashenko // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 356-363. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135266
dc.description.abstract The crystal structure and texture of FePt films have been studied. The film were grown on Si and Al₂O₃ substrates by RF magnetron sputtering using ion bombardment during the growth. The ion bombardment was done by applying an RF bias to the substrate. At room temperature of substrate, the effect of external magnetic field directed along the substrate surface during the film growth was studied. The films with axial (111) texture have been obtained at any substrate type. The substrate bias and magnetic field enhance the film crystallinity degree without change of texture type. The films with in-plane magnetization have been obtained at Al₂O₃ substrate temperature above 400°C and at substrate bias of 3 to 5 V but without use of magnetic field. uk_UA
dc.description.abstract Досліджені кристалічна структура і текстура ІLJІівок FePt. Плівки одержані на підкладках кремнію та Al₂O₃ методом ВЧ магнетронного розпилення з використанням іонного бомбардування в процесі росту. Іонне бомбардування здійснювалося шляхом подавання на підкладку ВЧ зміщення. При кімнатній температурі підкладки досліджено вплив магнітного поля, прикладеного вздовж поверхні підкладки у процесі нанесення плівок . Одержано плівки з аксіальною текстурою (111) незалежно від типу підкладки. Зміщення на підкладці та магнітне поле збільшують ступінь кристалічності плівок без зміни типу текстури. Плівки з намагніченістю у площині одержано на підкладках Al₂O₃ при температурі вище 400°С з використанням зміщення на підкладці 3-5 В, але без використання магнітного поля. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы кристаллическая структура и текстура пленок FePt. Пленки получены ВЧ магнетронным методом с использованием ионной бомбардировки в процессе роста на подложках Si и Al₂O₃. Ионная бомбардировка осуществлялась путем подачи на подложку ВЧ смещения. При комнатной температуре подложки исследовалось влияние магнитного поля, приложенного вдоль поверхности подложки в процессе нанесения пленок. Получены пленки с аксиальной текстурой (111) независимо от типа подложки. Смещение на подложке и магнитное поле усиливают степень кристалличности пленок без изменения типа текстуры. Пленки с намагниченностью, лежащей в плоскости подложки, получены на подложках Al₂O₃ при температуре выше 400°С с использованием смещения на подложке 3-5 В, но без использования магнитного поля. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Characterization and properties uk_UA
dc.title Effect of low-energy ion bombardment during the sputtering on the crystal structure of FePt films uk_UA
dc.title.alternative Вплив бомбардування низькоенергетичними іонами під час розпилення на кристалічну структуру плівок FePt uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис