Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Features of temperature-dependent internal friction at phase decomposition of Nb-Ti alloy

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Arzhavitin, V.M.
dc.date.accessioned 2018-06-14T17:36:52Z
dc.date.available 2018-06-14T17:36:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Features of temperature-dependent internal friction at phase decomposition of Nb-Ti alloy // V.M. Arzhavitin // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 402-406. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135261
dc.description.abstract Experimental dependence of internal friction Q⁻¹(T) on heating temperature T of pre-strained Nb-(48.5±1,5)Ti (wt. %) alloy is a superposition of two internal friction peaks with maxima at 250°C and 300°C. It is shown by calculation that both the peaks are due to nucleation and subsequent diffusion-controlled growth of a-Ti segregates in the walls of dislocation cells. The first peak is connected with Ti diffusion in the cell boundaries while the second one, in the volumes thereof. uk_UA
dc.description.abstract Експериментальна залежність внутрішнього тертя Q⁻¹(1) від температури Т нагрівання попередньо деформованого сплаву складу Nb-(48,5±1,5)Ті (масс. %) являє собою суперпозицію з двох пінів внутрішнього тертя з температурами максимумів 250°С і 300°С. Розрахунковим шляхом показано, шо обідва ці піки обумовлені зародженням і наступним дифузійним ростом виділень а-Ті у стіннах дислокаціонних комірок Перший пік пов'язаний з дифузією Ті на границях, а другий - в об'ємах цих комірок. uk_UA
dc.description.abstract Экспериментальная зависимость внутреннего трения Q⁻¹(T) от температуры Т нагрева предварительно деформированного сплава состава Nb-(48,5±1,5)Ti (wt. %) представляет собою суперпозицию из двух пиков внутреннего трения с температурами максимумов 250°С и 300°С . Расчётным путём показано, что оба этих пика обусловлены зарождением и последующим диффузионным ростом выделений a-Ti в стенках дислокационных ячеек. Первый пик связан с диффузией Ti в границах, а второй - в объёмах этих ячеек. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Modeling and simulation uk_UA
dc.title Features of temperature-dependent internal friction at phase decomposition of Nb-Ti alloy uk_UA
dc.title.alternative Особливості температурно-залежного внутрішнього тертя при фазовому розпаді сплаву НТ50 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис