Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Энергетический метод в задачах определения параметров электрогидравлического комплекса

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Загирняк, М.В.
dc.contributor.author Ковальчук, В.Г.
dc.contributor.author Коренькова, Т.В.
dc.date.accessioned 2018-06-14T16:28:53Z
dc.date.available 2018-06-14T16:28:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Энергетический метод в задачах определения параметров электрогидравлического комплекса / М.В. Загирняк, В.Г. Ковальчук, Т.В. Коренькова // Технічна електродинаміка. — 2016. — № 3. — С. 76-78. — Бібліогр.: 3 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-7970
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135182
dc.description.abstract Установлено, что гидравлическая мощность при развитии нестационарных гидродинамических процессов в трубопроводной сети характеризуется периодическими установившимися колебаниями на анализируемом интервале времени. Показана возможность представления гидравлической мощности гармоническим рядом, компоненты которого формируются произведением ортогональных гармонических составляющих сигналов напора и расхода. Предложен энергетический метод определения параметров электрогидравлического комплекса на базе уравнений энергобаланса гармонических составляющих мощности между источником гидравлического питания и элементами гидросистемы. uk_UA
dc.description.abstract Встановлено, що гідравлічна потужність при розвитку періодичних нелінійних гідродинамічних процесів в трубопровідній мережі характеризується періодичними усталеними коливаннями на аналізованому інтервалі часу. Показано можливість представлення гідравлічної потужності гармонічним рядом, компоненти якого формуються добутком ортогональних гармонічних складових сигналів напору і витрати. Показано можливість визначення параметрів електрогідравлічного комплексу на базі рівнянь енергобалансу гармонічних складових потужності між джерелом гідравлічного живлення та елементами гідросистеми. uk_UA
dc.description.abstract It was found that the hydraulic power at development of periodic nonlinear hydrodynamic processes in pipeline network is characterized by periodic steady oscillations in the analyzed interval of time. The possibility represented hydraulic power by a harmonic series which components are formed the product of orthogonal harmonic components of the head and flow signal was shown. Proposed power method of determining the electrohydraulic complex parameters on the basis of the energy balance equations of the power harmonic components between the power supply and hydraulic components of the hydraulic system. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут електродинаміки НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Технічна електродинаміка
dc.subject Електротехнологічні комплекси та системи uk_UA
dc.title Энергетический метод в задачах определения параметров электрогидравлического комплекса uk_UA
dc.title.alternative Енергетичний метод у задачах визначення параметрів електрогідравлічного комплексу uk_UA
dc.title.alternative Power method of the tasks of determining electrohydraulic complex parameters uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.65:004.183


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис