Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Експериментальне дослідження ендотеліальних клітин фетальної печінки людини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Петренко, Ю.О.
dc.contributor.author Салютін, Р.В.
dc.contributor.author Репін, Н.В.
dc.contributor.author Петренко, О.Ю.
dc.date.accessioned 2018-06-13T20:08:25Z
dc.date.available 2018-06-13T20:08:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Експериментальне дослідження ендотеліальних клітин фетальної печінки людини / Ю.О. Петренко, Р.В. Салютін, Н.В. Репін, О.Ю. Петренко // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2012. — № 3 (29). — С. 75-79. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134673
dc.description.abstract Проведено експериментальне дослідження з метою визначення та ідентифікації ендотеліальних клітин-попередників в суспензії фетальної печінки людини 8-10 тижнів гестації. З застосуванням морфологічних, електронно-мікроскопічних, імуноцитохімічних методів та культивування в позаклітинному матриксі за умов in vitro доведено що: первинна суспензія клітин фетальної печінки людини містить клітини ендотеліального паростку, які здатні до експресії маркеру ендотелію FLK-1 та формування капіляроподібних структур за умов in vitro. Вбачається перспективним дослідження їх використання клітинної культури фетальної печінки в комплексному лікуванні патологічних станів що супроводжуються ішемічним синдромом (хронічна ішемія, тощо). uk_UA
dc.description.abstract Проведено экспериментальное исследование с целью выявления и идентификации эндотелиальных клеток – предшественников в суспензии фетальной печени человека 8-10 недель гестации. Используя морфологические, электронно-микроскопические, иммуноцитохимические методы и культивирование в внеклеточном матриксе, в условиях in vitro доказано: первичная суспензия клеток фетальной печени содержит клетки эндотелиального ростка, которые способны к экспрессии маркера эндотелия FLK-1 и формирования в условиях in vitro капиляроподобных структур. Представляется перспективным исследование возможности использования клеточной культуры фетальной печени в комплексном лечении патологических состояний, которые сопровождаются ишемическим синдромом (хроническая ишемия, и т.д.). uk_UA
dc.description.abstract An experimental study has been carried out aiming at determining and identifying endothelial cellsprecursors in a suspension of human fetal liver of 8-10 gestation weeks. Using of morphological, electron microscopic, imunocytochemical methods and in vitro cultivation in the extracellular matrix we have proven the following: the primary suspension of human fetal liver cells contains endothelial line cells, which are capable to express the endothelial marker FLK-1 and to form capillary like structures in vitro. The use of fetal liver cell cultures in treating pathological conditions accompanied by the ischemic syndrome (chronic ischemia, etc.) is considered a promising area of further studies. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Экспериментальные исследования uk_UA
dc.title Експериментальне дослідження ендотеліальних клітин фетальної печінки людини uk_UA
dc.title.alternative Експериментальное исследование ендотелиальных клеток фетальной печени человека uk_UA
dc.title.alternative Experimental researches of endotelial cells of a fatal liver of the person uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.35:616.36-092.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис