Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Патогенетичні особливості антиоксидантно- прооксидантного балансу в умовах політравми і гіпокінентичного остеопорозу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Щуцька, Г.В.
dc.date.accessioned 2018-06-13T20:07:40Z
dc.date.available 2018-06-13T20:07:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Патогенетичні особливості антиоксидантно- прооксидантного балансу в умовах політравми і гіпокінентичного остеопорозу / Г.В. Щуцька // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2012. — № 3 (29). — С. 100-103. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134672
dc.description.abstract В динаміці посттравматичного періоду у тварин з політравмою антиоксидантно-прооксидантний баланс змінюється в бік переважання прооксидантів на 10 добу й повертається до рівня контролю на 20 після травмування. В умовах політравми і гіпокінетичного остеопорозу антиоксидантно-прооксидантний баланс носить коливальний характер і характеризується значною інтенсифікацією вільнорадикального окиснення ліпідів і зниження антиоксидантного захисту на 30 добу. uk_UA
dc.description.abstract В динамике посттравматического периода у животных с политравмой антиоксидантно-прооксидантный баланс изменяется в сторону преобладания прооксидантов на 10 сутки и возвращается к уровню контроля на 20 после травмирования. В условиях политравмы и гипокинетического остеопороза антиоксидантно-прооксидантный баланс носит колебательный характери характеризуется значительной интенсификацией свободнорадикального окисления липидов и снижение антиоксидантной защиты на 30 сутки. uk_UA
dc.description.abstract The AP balance of animals dynamics under politrauma changes forwards to prooxidant predominance on 10 th day and returned back to control level after 20 days of traumatic injuries in the dynamics. Besides, the APB under the polytrauma and hypocinetic osteoporosis conditions has a oscillatory nature and characterized by the intensification of the free radical lipids oxidation and reduce the antioxidant protection after 30 days. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Экспериментальные исследования uk_UA
dc.title Патогенетичні особливості антиоксидантно- прооксидантного балансу в умовах політравми і гіпокінентичного остеопорозу uk_UA
dc.title.alternative Патогенетические особенности антиоксидантно-прооксидантного баланса в условиях политравмы и гипокинентического остеопороза uk_UA
dc.title.alternative The pathogenetical features of antioxidative-prooxidative balance under politraumal condition and hipokinetive osteoporosis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.716.4-018.3-085.453.22:616.71-007.234]-092.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис