Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Тиск з тертям абсолютно жорсткого штампа на пружний півпростір з тріщинами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Саврук, М.П.
dc.contributor.author Томчик, А
dc.date.accessioned 2018-06-13T20:06:44Z
dc.date.available 2018-06-13T20:06:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Тиск з тертям абсолютно жорсткого штампа на пружний півпростір з тріщинами / М.П. Саврук, А Томчик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 3. — С. 5-15. — Бібліогр.: 29 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134671
dc.description.abstract Розглянуто взаємодію жорсткого штампа з основою довільної форми з поверхнею пружного півпростору, що містить тріщини, за наявності тертя в зоні контакту. Розв’язок плоскої контактної задачі теорії пружності отримано методом сингулярних інтегральних рівнянь. Детально проаналізовано задачу для параболічної основи штампа і прямолінійної тріщини, що виходить на поверхню півпростору. Досліджено вплив коефіцієнта тертя, довжини тріщини, її орієнтації і місця знаходження на коефіцієнти інтенсивності напружень KI i KII у вершині тріщини та розподіл контактних напружень під штампом. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрено взаимодействие жесткого штампа с основанием произвольной формы с поверхностью упругого полупространства, содержащего трещины, при наличии трения в зоне контакта. Решение плоской контактной задачи теории упругости получено методом сингулярных интегральных уравнений. Подробно проанализирована задача для параболического основания штампа и прямолинейной трещины, выходящей на поверхность полупространства. Исследовано влияние коэффициента трения, длины трещины, ее ориентации и места расположения на коэффициенты интенсивности напряжений KI и KII в вершине трещины и распределение контактных напряжений под штампом. uk_UA
dc.description.abstract The interaction of a rigid punch of any shape and a surface of an elastic halfspace containing a set of cracks taking into account friction in the contact zone is considered. The solution of a plane contact problem of elasticity was obtained by using singular integral equations method. The case of a half-space weakened by a single edge crack, when the base of the punch is parabolic has been analyzed in detail. The effects of friction, crack length and orientation and also the effect of the distance between the crack and the punch on the stress intensity factors KI and KII at the crack tip and on the contact pressure distribution have been investigated. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано згідно з планом комплексного наукового проекту S/WM/2/08 Білостоцької політехніки, Польща. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Тиск з тертям абсолютно жорсткого штампа на пружний півпростір з тріщинами uk_UA
dc.title.alternative Давление с трением абсолютно жесткого штампа на упругое полупространство с трещинами uk_UA
dc.title.alternative Pressure with friction of an absolutely rigid punch on an elastic half-space with cracks uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис