Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Поляризаційна структура коноскопічних картин планарних нематичних та холестеричних рідкокристалічних комірок

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вовк, Р.Г.
dc.contributor.author Кисельов, О.Д.
dc.date.accessioned 2010-11-05T13:53:48Z
dc.date.available 2010-11-05T13:53:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Поляризаційна структура коноскопічних картин планарних нематичних та холестеричних рідкокристалічних комірок / Р.Г. Вовк, О.Д. Кисельов // Укр. фіз. журн. — 2010. — Т. 55, № 2. — С. 185-192. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2071-0194
dc.identifier.other PACS 42.25.Ja,78.90.+t
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13381
dc.description.abstract Теоретично дослiджено поляризацiйнi розподiли свiтла в коноскопiчних картинах планарних нематичних та холестеричних рiдкокристалiчних (РК) комiрок. Геометрiю поляризацiйних структур описано за допомогою поляризацiйних сингулярностей: C-точок (точок з циркулярною поляризацiєю) i L-лiнiй (лiнiй, вздовж яких поляризацiя лiнiйна). Розглянуто умови формування поляризацiйних сингулярностей (C-точок) в ансамблi коноскопiчних картин, параметризованих азимутом поляризацiї i елiптичнiстю падаючої свiтлової хвилi. Показано, що характерною особливiстю цих умов є селективнiсть за поляризацiйними параметрами. uk_UA
dc.description.abstract Теоретически исследованы распределения поляризации света в коноскопических картинах планарной нематической и холестерической жидкокристаллических (ЖК) ячеек. Геометрия поляризационных структур описана с помощью поляризационных сингулярностей: C-точек (точки циркулярной поляризации) и L-линий (линии линейной поляризации). Рассмотрены условия формирования поляризационных сингулярностей (C-точек) в ансамбле коноскопических картин, параметризованных азимутом поляризации и эллиптичностью падающей световой волны. Показано, что характерной особенностью этих условий является селективность по поляризационным параметрам. uk_UA
dc.description.abstract The distributions of light polarization in conoscopic patterns obtained for planar nematic and cholesteric liquid-crystal cells have been studied theoretically. The geometry of polarization patterns is characterized in terms of polarization singularities, such as C-points (points corresponding to circular polarization) and L-lines (lines corresponding to linear polarization of light). The conditions required for the formation of polarization singularities (C-point) in a conoscopic pattern ensemble parametrized by the polarization azimuth and the ellipticity of incidence light have been considered. The selectivity with respect to polarization parameters has been found to be a characteristic feature of those conditions. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано за часткової фiнансової пiдтримки УНТЦ гранта № 4687. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Відділення фізики і астрономії НАН України uk_UA
dc.subject Оптика, лазери, квантова електроніка uk_UA
dc.title Поляризаційна структура коноскопічних картин планарних нематичних та холестеричних рідкокристалічних комірок uk_UA
dc.title.alternative Поляризационная структура коноскопических картин планарных нематических и холестерических жидкокристаллических ячеек uk_UA
dc.title.alternative Polarization Structure of Conoscopic Patterns for Planar Nematic and Cholesteric Liquid-Crystal Cells uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 535.372


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис