Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вибір способу розробки корисних копалин з техногенних родовищ за технологічним критерієм

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Владико, А.
dc.contributor.author Мальцев, Д.
dc.contributor.author Шаповалов, Я.
dc.date.accessioned 2018-06-01T18:33:10Z
dc.date.available 2018-06-01T18:33:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Вибір способу розробки корисних копалин з техногенних родовищ за технологічним критерієм / А. Владико, Д. Мальцев, Я. Шаповалов // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. — 2016. — Т. 10, вип. 4. — С. 74-82. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2415-3435
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/mining10.04.074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133577
dc.description.abstract Мета. Пошук та вибір оптимальних технологій розробки техногенних родовищ. Методика. Для досягнення мети використаний аналіз вибору технологій розробки техногенних родовищ з урахуванням типу корисної копалини, яка залежить від структури родовища та особливостей його формування. Результати. За певними ознаками визначено, згруповано та рознесено на частки джерела формування відвалів на території України. Розглянуто можливі технології видобутку корисних копалин з техногенних родовищ й останні роботи науковців у їх розробці. З великого переліку технологій вилуговування виділено найбільш перспективні способи видобутку корисних копалин з відвалів. Методом кластерного аналізу отримано графічне рішення вибору оптимальної технології розробки техногенного родовища з урахуванням типу корисних копалин, що планується видобувати, яке залежить від структури родовища та особливостей його формування. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у виборі способів розробки техногенних родовищ. Визначено методом кластерного аналізу оптимальні технології розробки корисних копалин. Практична значимість. За допомогою графічного рішення з’являється можливість вибору оптимальної технології розробки техногенного родовища з урахуванням типу корисної копалини, що планується розробляти і яка залежить від структури родовища та особливостей його формування. uk_UA
dc.description.abstract Цель. Поиск и выбор оптимальных технологий разработки техногенных месторождений. Методика. Для достижения цели использован анализ выбора технологий разработки техногенных месторождений с учетом типа полезного ископаемого, которые зависят от структуры месторождения и особенностей их формирования. Результаты. По определенным признакам выявлено, сгруппировано и разнесено на части источники формирования отвалов на территории Украины. Рассмотрены возможные технологии добычи полезных ископаемых из техногенных месторождений и последние работы ученых в их разработке. Из большого перечня технологий выщелачивания выделены наиболее перспективные способы добычи полезных ископаемых из отвалов. Методом кластерного анализа получено графическое решение выбора оптимальной технологии разработки техногенного месторождения с учетом типов полезных ископаемых, которые планируются добывать и зависящие от структуры месторождений и особенностей их формирования. Научная новизна. Научная новизна заключается в выборе способов разработки техногенных месторождений. Определены методом кластерного анализа оптимальные технологии разработки полезных ископаемых. Практическая значимость. С помощью графического решения появляется возможность выбора оптимальной технологии разработки техногенного месторождения с учетом типа полезного ископаемого, которое планируется разрабатывать и зависящая от структуры месторождения и особенностей его формирования. uk_UA
dc.description.abstract Purpose. The purpose of the paper is to search for and choose optimal technologies of developing technogenic deposits. Methods. To achieve the aim, the analysis of selecting the deposit development technologies is used taking into account the type of minerals depending on the structure of deposits and specifics of its formation. Findings. The sources of dump formation in Ukraine are defined, grouped and separated by percentage. Possible mining technology of technogenic deposits development and recent scientific research into their development are considered. From the list of leaching methods, the most perspective ways of minerals extraction from dumps are selected. Using cluster analysis method, the graphic solution for the choice of optimal method to develop technogenic fields is obtained considering the type of mineral that is planned to be produced, depending on the structure of deposit and specifics of its formation. Originality. Originality consists in the choice of ways of developing technogenic deposits and their elaboration. Optimal mining methods are determined by cluster analysis. Practical implications. With the graphic solution, it is possible to choose optimal technology to develop technogenic deposits considering the type of mineral that is planned to be developed and depending on the structure of deposits and specifics of their formation. uk_UA
dc.description.sponsorship Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи “Наукове обґрунтування та розробка енергоефективних маловідходних технологій видобування вуглеводневої та мінеральної сировини” у ДВНЗ “Національний гірничий університет”. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher УкрНДМІ НАН України, Інститут геотехнічної механіки НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Розробка родовищ
dc.title Вибір способу розробки корисних копалин з техногенних родовищ за технологічним критерієм uk_UA
dc.title.alternative Выбор способа разработки полезных ископаемых из техногенных месторождений по технологическому критерию uk_UA
dc.title.alternative Choice of development method for technogenic mineral deposits by technological criteria uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.567:622.17


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис