Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ярмош, В.В.
dc.date.accessioned 2010-11-04T11:47:32Z
dc.date.available 2010-11-04T11:47:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю / В.В. Ярмош // Економіка пром-сті. — 2010. — № 1. — С. 96-101. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13313
dc.description.abstract Розглянуто і проаналізовано системи управління інтелектуальною власністю зарубіжних і вітчизняних учених, розкрито й удосконалено понятійний апарат «управління ІВ», визначено основні принципи та недоліки існуючих систем управління інтелектуальною власністю, запропоновано новий, удосконалений механізм управління ІВ. Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності, нематеріальні активи, облік інтелектуальної власності, ефективність. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены и проанализированы системы управления интеллектуальной собственности зарубежных и отечественных ученых, раскрыт и усовершенствован понятийный аппарат «управление IB», определены основные принципы и недостатки существующих систем управления интеллектуальной собственностью, предложен новый, усовершенствованный механизм управления IB. Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, нематериальные активы, учет интеллектуальной собственности, эффективность. uk_UA
dc.description.abstract The systems of managing intellectual property (IP) created by foreign and domestic scientists are presented and analyzed. The notion “managing IP” is described and improved, and new principles and drawbacks of existent systems have been defined. A new mechanism already improved is offered to manage IP. Keywords: intellectual property, objects of intellectual property, intangible assets, accounting intellectual property, efficiency. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Інвестиційні та інноваційні процеси uk_UA
dc.title Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю uk_UA
dc.title.alternative Усовершенствование системы управления интеллектуальной собственностью uk_UA
dc.title.alternative Improving the system of managing intellectual property uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис