Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Матлай, Л.М.
dc.date.accessioned 2018-04-24T09:52:17Z
dc.date.available 2018-04-24T09:52:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя / Л.М. Матлай // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 2. — С. 71-84. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.071
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132643
dc.description.abstract Наведено біостратиграфічну характеристику юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя за молюсками, форамініферами, вапняковим нанопланктоном та спорами і пилком. Вперше визначено асоціації вапнякового нанопланктону для нижнього байосу та апту свердловини Шубинська-7. Складено регіональну стратиграфічну схему юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя. uk_UA
dc.description.abstract Приведена биостратиграфическая характеристика юрских отложений Равнинного Крыма и Присивашья по моллюскам, фораминиферам, известковому нанопланктону и спорам и пыльце. Впервые определены ассоциации известкового нанопланктона нижнего байоса и апта скважины Шубинская-7. Составлена региональная стратиграфическая схема юрских отложений Равнинного Крыма и Присивашья. uk_UA
dc.description.abstract The biostratigraphic description of the Jurassic deposits of the Flat Crimea and the Near-Sivash region for mollusks, foraminifera, calcareous nannoplankton, spores, and pollen is given. For the first time, the associations of calcareous nannoplankton for the Lower Bajocian and Aptian wells of Shubinskaya-7 have been identified. The regional stratigraphic scheme of the Jurassic deposits of the Flat Crimea and the Prisivashija region is made. uk_UA
dc.description.sponsorship Автор щиро вдячний канд. геол.-мін. наук В.А. Присяжнюку за цінні високопрофесійні консультації під час написання цієї роботи. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя uk_UA
dc.title.alternative Биостратиграфическая характеристика юрских отложений Равнинного Крыма и Присивашья uk_UA
dc.title.alternative Biostratigraphic characterization of the Jurassic deposits of the Flat Crimea and the Near-Sivash region uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 561.261:551.762(477.75)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис