Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Грачев, О.О.
dc.contributor.author Овчарова, Л.П.
dc.date.accessioned 2018-04-18T19:48:58Z
dc.date.available 2018-04-18T19:48:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О.О. Грачев, Л.П. Овчарова // Наука та наукознавство. — 2017. — № 4. — С. 18-34. — Бібліогр.: 34 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0374-3896
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132371
dc.description.abstract У статті наведено огляд політики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо освіти, науково-технічної та інноваційної (НТІ) сфери, значимість яких зростає в сучасних умовах глобалізації й посилення взаємозалежності країн світу. Розглянуто ключові проекти ОЕСР у НТІ сфері, найбільш актуальні ініціативи ОЕСР з удосконалення роботи в цьому напрямку, дослідження ОЕСР у рамках проекту «Відкрита наука», а також концепцій «зелене зростання» та «трикутник знань». Висвітлено роль ОЕСР у галузі економічного аналізу, в розробленні методології та стандартів обчислення індикаторів науки і технологій, а також науково-технічної та інноваційної політики країн-членів. Проаналізовано форми, напрямки та шляхи поглиблення співробітництва України та ОЕСР. uk_UA
dc.description.abstract В статье приведен обзор политики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по развитию образования, научно-технической и инновационной (НТИ) сферы, значимость которых возрастает в современных условиях глобализации и усиления взаимозависимости стран мира. Рассмотрены ключевые проекты ОЭСР в НТИ сфере, наиболее актуальные инициативы ОЭСР по совершенствованию работы в этом направлении, исследования ОЭСР в рамках проекта «Открытая наука», а также концепций «зеленый рост» и «треугольник знаний». Освещена роль ОЭСР в области экономического анализа, в разработке методологии и стандартов расчета индикаторов науки и технологий, а также научно-технической и инновационной политики странчленов. Проанализированы формы, направления и пути углубления сотрудничества Украины и ОЭСР. uk_UA
dc.description.abstract The article contains a review of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) policy on education, Science and Technology and Innovation (STI) that is becoming increasingly important due to globalization and the growing interdependence of the world economies. The key OECD projects in STI, most important OECD initiatives in this field, OECD studies on line of «Open Science» project, «green growth» and «triangle of knowledge» concepts are analyzed. The role of OECD in the field of economic analysis, development of methodology and algorithms for science and technology indicators, and setting up science and technology and innovation policies of member countries is highlighted. Forms, direction and ways for deepening the cooperation between Ukraine and OECD are analyzed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та наукознавство
dc.subject Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства uk_UA
dc.title Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій uk_UA
dc.title.alternative Современные исследования и разработки ОЭСР в сфере образования, науки, технологий и инноваций uk_UA
dc.title.alternative Modern OECD research and development in the field of education, science, technology and innovation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1: 311


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис