Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 — 2015 рр.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лобунець, Л.Г.
dc.date.accessioned 2018-04-17T15:32:26Z
dc.date.available 2018-04-17T15:32:26Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 — 2015 рр. / Л.Г. Лобунець // Наука та наукознавство. — 2017. — № 1. — С. 60-69. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0374-3896
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132321
dc.description.abstract Результати моніторингу завершених наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 1995–2015 рр. наведено за 10 напрямами досліджень в порівнянні з попередніми періодами за показниками тематики досліджень, обсягу фінансування, кількості публікацій. Джерелом даних для моніторингу є звіти наукових установ Відділення. Основним завданням моніторингу є збирання та класифікація інформації, необхідної для вироблення прийнятних критеріїв оцінювання результатів досліджень в установах НАН України та проведення аналізу їх змін за досліджуваний період. uk_UA
dc.description.abstract Результаты мониторинга законченных научных исследований в учреждениях Отделения физико-технических проблем энергетики НАН Украины за 1995–2015 гг. приведены по 10 направлениям исследований в сравнении с предыдущими периодами по показателям тематики исследований, объема финансирования, количества публикаций. Источником данных для мониторинга являются отчеты научных учреждений Отделения. Основным заданием мониторинга является сбор и классификация информации, необходимой для выработки приемлемых критериев оценивания результатов исследований в учреждениях НАН Украины и проведения анализа их изменений в исследуемом периоде. uk_UA
dc.description.abstract Results of monitoring of finished R&D in research institutions of the Division for Physics and Technology Problems of Power Engineering of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine, covering 2010–2015, are given for 10 R&D fields in comparison with previous periods, by indicators of R&D themes, financing, publications. The sources of data from monitoring are reports of the research institutions incorporated in the above Division. The principal objective of the monitoring is collection and grouping of data required for elaborating the acceptable criteria for evaluating R&D results in institutions of the NAS of Ukrain, and analysis of their change in the period under study uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та наукознавство
dc.subject Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу uk_UA
dc.title Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 — 2015 рр. uk_UA
dc.title.alternative Результаты мониторинга научных исследований в учреждениях Отделения физико-технических проблем энергетики НАН Украины за 2010–2015 гг. uk_UA
dc.title.alternative R&D in Institutions of the Division for Physics and Technology Problems of Power Enginering of the NAS of Ukraine in 2010–2015: Results of Monitoring uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 001.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис