Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Забезпечення алгоритмічного та ресурсного балансу при вирішенні ситуаційних задач

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кряжич, О.О.
dc.contributor.author Коваленко, О.В.
dc.date.accessioned 2018-03-29T18:32:00Z
dc.date.available 2018-03-29T18:32:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Забезпечення алгоритмічного та ресурсного балансу при вирішенні ситуаційних задач / О.О. Кряжич, О.В. Коваленко // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 1(2). — С. 22-31. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2409-8876
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131759
dc.description.abstract В роботі досліджена необхідність оптимізації програмних і апаратних засобів для забезпечення життєздатності інформаційних технологій. Наведено математичне обґрунтування балансового методу оптимізації. Методика оптимізації розглянута як для апаратних засобів, що задіяні в системі виконання одного завдання, так і на прикладі програми на мові Python. uk_UA
dc.description.abstract В работе исследована необходимость оптимизации программных и аппаратных средств для обеспечения жизнеспособности информационных технологий. Приведено математическое обоснование балансового метода оптимизации. Методика оптимизации рассмотрена как для аппаратных средств, которые задействованы в системе выполнения одного задания, так и на примере программы на языке Python. uk_UA
dc.description.abstract In paper necessity of optimisation program and hardware for maintenance of viability of information technology is investigated. The mathematical substantiation of a balance method of optimisation is resulted. A technique of optimisation for hardware which are involved for the decision of one problem it is considered. Also the example of optimisation of the program in language Python is presented. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне моделювання в економіці
dc.subject Інформаційні технології в економіці uk_UA
dc.title Забезпечення алгоритмічного та ресурсного балансу при вирішенні ситуаційних задач uk_UA
dc.title.alternative Обеспечение алгоритмического и ресурсного баланса при решении ситуационных задач uk_UA
dc.title.alternative Providing algorithmic and resource balance in the decision of situational tasks uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.942


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис