Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Образ автора в “Повісті врем’яних літ”

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сліпушко, О.
dc.date.accessioned 2018-03-24T15:33:52Z
dc.date.available 2018-03-24T15:33:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Образ автора в “Повісті врем’яних літ” / О. Сліпушко // Слово і Час. — 2008. — № 4. — С. 57-64. — Бібліогр.: 12 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131548
dc.description.abstract У статті розглядається проблема образу автора в середньовічній літературі та аналізується образ автора в літописі “Повість врем’яних літ”. Дослідниця стверджує, що образ автора у творах доби Середньовіччя формується під впливом чотирьох визначальних чинників: вимог канонів жанру; історичних обставин; індивідуальності книжника; теоцентризму. Літопис – компілятивний жанр, тому виокремлення образу автора тут складне, але можливе. На основі аналізу тексту “Повісті врем’яних літ” доводиться, що літопис творився двома авторами – Іларіоном та Никоном (Іларіон у минулому), Нестором. uk_UA
dc.description.abstract This article deals with the problem of the author’s voice in the medieval literature and in the “Tale of bygone years” in particular. According to O.Slipushko the author’s voice in the medieval literature is influenced by four major factors, i.e. the genre’s canon, the historical situation, the person of the writer, and the Godcentred worldview. Chronicle is a synthetic genre, therefore the isolation of the author’s voice seems to be highly problematic, although still possible. The precise analysis of the “Tale of bygone years” allows to distill three auctorial voices, that is, of Illarion, Nykin (Illarion in the past), and Nestor. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматривается проблема образа автора в средневековой литературе и анализируется образ автора в летописи “Повесть временных лет”. Исследовательница доказывает, что образ автора в произведениях эпохи Средневековья формируется под влиянием четырех главных критериев: требований канонов жанра; исторических условий; индивидуальности книжника; теоцентризма. Летопись – это компилятивный жанр, поэтому выделить образ автора здесь сложно, но возможно. На основе анализа текста доказывается, что летопись творилась двумя авторами – Илларионом и Никоном (Илларион в прошлом), Нестором. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Ad fontes! uk_UA
dc.title Образ автора в “Повісті врем’яних літ” uk_UA
dc.title.alternative The author’s voice in the “Tale of Bygone Years” uk_UA
dc.title.alternative Образ автора в “Повести временных лет” uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис