Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Повний “Кобзар” Т.Шевченка (1907 -1908 рр. видань) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Старовойтенко, І.
dc.date.accessioned 2018-03-23T15:31:59Z
dc.date.available 2018-03-23T15:31:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Повний “Кобзар” Т.Шевченка (1907 -1908 рр. видань) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком / І. Старовойтенко // Слово і Час. — 2008. — № 3. — С. 17-25. — Бібліогр.: 6 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131479
dc.description.abstract У статті відображені сюжети листування П.Стебницького (1862-1923) та Є.Чикаленка (1861-1929) відомих громадсько-культурних діячів к. ХІХ поч. ХХ ст., в яких висвітлюються проблеми видання та розповсюдження повного Кобзаря Т.Шевченка, що вийшов у Петербурзі в 1907-1908 рр. за редакцією В.Доманицького. З листів довідуємося про участь у тих заходах П.Стебницького співредактора обох видань та члена видавничих комісій. У листах постає й питання про третє видання Кобзаря , від якого попередні видавці відмовились, розкрито, як шляхом листування між Києвом та Петербургом узгоджувалися окремі видавничі проблеми, зафіксовано й факт конфіскації петербурзьких видань Кобзаря в 1911 р., хід судового процесу, труднощі з поширенням книжки в Україні, передача в 1908 р. на пільгових умовах Кобзаря річним передплатникам Ради та партії найдорожчих примірників до фонду для побудови пам'ятника Т.Г.Шевченкові в Києві. uk_UA
dc.description.abstract This article throws light upon the correspondence between P.Stebnytsky (1862-1923) and Ye.Chykalenko (1861-1929), two well-known Ukrainian public and cultural figures of the 20th century turn. This correspondence gives insight into the process of publication and distribution of T.Schevchenko s complete Kobzar printed in St.Petersburg in 1907-1908 and shows how Kiev and St.Petersburg were gradually coming to terms on a highly problematic 3rd edition of the book. The confiscation of Kobzar s St.Petersburg edition in 1911 with the subsequent litigation and the problems concerning the distribution of Shevchenko s oeuvre in Ukraine also left their imprint on Stebnitsky and Chikalenko s letters. uk_UA
dc.description.abstract В статье отображены сюжеты переписки П.Стебницкого (1862-1923) и Е.Чикаленко (1861-1929) – известных общественно-культурных деятелей Украины к. ХІХ – нач. ХХ вв., в которых поднимаются проблемы издания и распространения “Кобзаря” Т.Шевченко, изданного в Петербурге в 1907-1908 гг. под редакцией В.Доманицкого. Письма раскрывают участие в мероприятиях П.Стебницкого – одного из редакторов обеих зданий “Кобзаря”, члена издательских комиссий. В письмах затрагивались и проблемы третього издания “Кобзаря”, от которого предыдущие издатели отказались. Между Петербургом и Киевом согласовывались отдельные издательские проблемы, фиксировался и факт конфискации петербургских зданий “Кобзаря” в 1911 г., ход судебного процесса, проблемы с распространением “Кобзаря” в Украине, передача партии издания на льготных условиях годовым подписчикам ежедневной украинской газеты “Рада” и партии самих дорогих экземпляров для фонда возведения памятника Т.Г.Шевченко в Киеве. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Питання шевченкознавства uk_UA
dc.title Повний “Кобзар” Т.Шевченка (1907 -1908 рр. видань) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком uk_UA
dc.title.alternative The complete edition of T.Shevchenko’s “Kobzar” (1907 -1908) in the correspondence between P.Stebnytsky and Ye.Chikalenko uk_UA
dc.title.alternative Полный “Кобзарь” Т.Шевченко (1907-1908) в переписке П.Стебницкого с Е.Чикаленко uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис