Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мірошниченко, Л.
dc.date.accessioned 2018-03-19T16:47:54Z
dc.date.available 2018-03-19T16:47:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Невідомі автографи Лесі Українки/ Л. Мірошниченко // Слово і Час. — 2008. — № 1. — С. 72-78. — Бібліогр.: 7 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131305
dc.description.abstract Першодрук п’яти невідомих листів Лесі Українки, написаних у 1911–1913 роках і надісланих з Єгипту в Кутаїсі. Три листи адресовано Феоктисті Семенівні Карповій (названій матері К.В.Квітки), а два – Марії Миколаївні Собіневській (вихованці Карпових). Документальне уточнення датування автографів. Біографічний контекст листів. Поліфонічність епістолярного письма Лесі Українки. uk_UA
dc.description.abstract This is the first publication of five unknown letters by Lesya Ukrayinka, which were written in 1911–1913 and sent from Egypt to Kutaisi. Three letters are addressed to Feoktysta Semenivna Karpova, stepmother of K.V.Kvitka, the other two — to Mariya Mykolayivna Sobinevska, foster child of the Karpov’s. The publication is supplemented with documents that underlie the autographs’ dating. The biographical context of the letters and the polyphony of Lesya Ukrayinka’s epistolary style are also elucidated. uk_UA
dc.description.abstract Первая публикация пяти неизвестных писем Леси Украинки, написанных в 1911–1913 годах и отправленных из Египта в Кутаиси. Три письма адресованы Феоктисте Семёновне Карповой (назâ à ной матери К.В.Квитки), а два – Марии Николаевне Собиневской (воспитаннице Карповых). Документальное уточнение датирования автографов. Биографический контекст писем. Полифоничность эпистолярного письма Леси Украинки. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Написане лишається uk_UA
dc.title Невідомі автографи Лесі Українки uk_UA
dc.title.alternative Unknown autographs of Lesya Ukrajinka uk_UA
dc.title.alternative Неизвестные автографы Леси Украинки uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис