Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Risk factor in financial security provision of enterprises on the base of management of available financial resources

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Petryshcheva, K.
dc.date.accessioned 2018-03-08T17:21:36Z
dc.date.available 2018-03-08T17:21:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Risk factor in financial security provision of enterprises on the base of management of available financial resources / K. Petryshcheva // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 107-114. — Бібліогр.: 30 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130928
dc.description.abstract Interdependence of risks and financial security is considered in the article, determination of legal entity deposit risk management is offered. Also factors, which influence on the legal entity deposit risks, are considered. They are external and internal factors. External factors are reliability of the bank, in which entity will invest funds, changes in legislation, change of foreign exchange rate, inflation level, political and economic stability in the country. Internal factors, which influence on risks of deposit activity, are acute need of funds of depositor, incorrect choice of the bank for invest of the funds. There are some measures for the provision of enterprises on the base of management of available financial resources, the most effective one is the prevention of deposit risk. They are analysis and prediction of bank’s reliability, in which legal entity will invest funds. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто взаємозв'язок ризиків та фінансової безпеки, запропоновано визначення депозитних ризиків юридичних осіб. Також, у статті наведено фактори, що впливають на депозитні ризики юридичних осіб, їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів можна віднести: надійність банківської установи, в яку підприємство вкладатиме кошти, зміна законодавчих актів, валютних курсів, рівня інфляції, стабільність політичної та економічної ситуації в країні. Внутрішні чинники, що впливають на ризики депозитної діяльності: негайна потреба в коштах самого вкладника, невдалий вибір банку для вкладення коштів. У статті запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств на основі управління вільними грошовими коштами, найбільш дієвим інструментом є попередження прояву депозитного ризику, а саме: аналіз та прогнозування надійності банку, в який підприємство вкладатиме кошти. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрена взаимосвязь рисков и финансовой безопасности, предложено определение депозитных рисков юридических лиц. Также, в статье рассмотрены факторы, которые влияют на депозитные риски юридических лиц, они делятся на внутренние и внешние. К внешним факторам относятся: надежность банка, в который предприятие вложит денежные средства, изменение законодательных актов, валютных курсов, уровня инфляции, стабильность политической и экономической ситуации в стране. Внутренние факторы, которые влияют на риски депозитной деятельности: острая необходимость в денежных средствах самого вкладчика, неудачный выбор банка для вложения средств. В статье предложен комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности предприятий на основе управления свободными денежными средствами, самым действенным инструментом является предупреждение проявления депозитного риска, а именно: анализ и прогнозирование надежности банка, в который предприятие будет размещать средства на депозит. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Risk factor in financial security provision of enterprises on the base of management of available financial resources uk_UA
dc.title.alternative Врахування фактору ризику у забезпеченні фінансової безпеки підприємств на основі управління вільними грошовими коштами uk_UA
dc.title.alternative Учет фактора риска в обеспечении финансовой безопасности предприятий на основе управления свободными денежными средствами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.14:336.74


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис