Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Basic Aspects of the Hyman Minsky’s Financial Instability Hypothesis

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rozmainsky, I.
dc.date.accessioned 2018-03-06T16:11:24Z
dc.date.available 2018-03-06T16:11:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation The Basic Aspects of the Hyman Minsky’s Financial Instability Hypothesis / I. Rozmainsky // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 32-37. — Бібліогр.: 32 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130899
dc.description.abstract This paper considers the basic aspects of the financial instability hypothesis developed by Hyman Minsky. This conception has become very pertinent due to the events concerned with the Great Recession. The author shows both links between Keynes’s theory and Minsky approach and Post Keynesian “spirit” of the described hypothesis. The special role of uncertainty and money has been emphasized. The paper shows that the hypothesis provides an understanding of how the contemporary market capitalist economy endogenously becomes “financially fragile” and thus prone to crises. The author demonstrates that the Great Recession can be treated as a consequence of the processes described by the financial instability hypothesis. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються основні аспекти гіпотези фінансової нестабільності, розробленої Хайманом Мінскі. Ця концепція стала дуже актуальною через події, пов'язані з Великою рецесією. Автор роботи демонструє як зв'язки між теорією Кейнса і підходом Мінскі, так і посткейнсіанський «дух» описуваної гіпотези. Підкреслюється особлива роль невизначеності і грошей. Показано, що гіпотеза дозволяє зрозуміти, як сучасна ринкова капіталістична економіка ендогенно стає «фінансово тендітною» і, таким чином, схильною до криз. Автор демонструє, що Велику рецесію можна трактувати як наслідок процесів, що описуються гіпотезою фінансової нестабільності. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются основные аспекты гипотезы финансовой нестабильности, разработанной Хайманом Мински. Эта концепция стала очень актуальной из-за событий, связанных с Великой рецессией. Автор работы демонстрирует как связи между теорией Кейнса и подходом Мински, так и посткейнсианский «дух» описываемой гипотезы. Подчеркивается особая роль неопределенности и денег. В статье показано, что гипотеза позволяет понять, как современная рыночная капиталистическая экономика энгдогенно становится «финансово хрупкой» и, таким образом, подверженной кризисам. Автор демонстрирует, что Великую рецессию можно трактовать как следствие процессов, описываемых гипотезой финансовой нестабильности. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Economic Theory and History uk_UA
dc.title The Basic Aspects of the Hyman Minsky’s Financial Instability Hypothesis uk_UA
dc.title.alternative Основні аспекти гіпотези фінансової нестабільності Хаймана Мінскі uk_UA
dc.title.alternative Основные аспекты гипотезы финансовой нестабильности Хаймана Мински uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.018:330.834


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис