Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Соколова, Г.Б.
dc.date.accessioned 2018-02-14T10:24:15Z
dc.date.available 2018-02-14T10:24:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні / Г.Б. Соколова // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 1 (51). — С. 92-96. — Бібліогр.: 25 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130475
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів та дослідженню сучасних проблем розвитку цифрової економіки в Україні. Розглянуто сутність та особливості цифрової економіки. Проаналізовано досвід цифрових трансформацій у європейських країнах. Визначено тенденції цифровізації України. Опрацьовано основне нормативно-правове забезпечення, що регулює напрямки цифровізації економіки країни, суспільної та соціальної сфер. Проаналізовано проекти цифровізації, які спрямовані на стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових технологій. Зроблено висновок про необхідність розвитку цифрової складової категорій традиційної економіки, зокрема економічної культури. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена изучению теоретических аспектов и исследованию современных проблем развития цифровой экономики в Украине. Рассмотрены сущность и особенности цифровой экономики. Проанализирован опыт цифровых трансформаций в европейских странах. Определены тенденции цифровизации Украины. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, которые регулируют направления цифровизации экономики страны, общественных и социальных сфер. Проанализированы проекты цифровизации, которые направлены на стимулирование внутреннего рынка производства, использование и потребление цифровых технологий. Сделан вывод о необходимости развития цифровой составляющей категорий традиционной экономики, а именно экономической культуры. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the study of theoretical aspects and research of modern problems of digital economy development in Ukraine. The essence and features of the digital economy are considered. The experience of digital transformations in European countries is analyzed. The tendencies of digitization of Ukraine are determined. The main normative and legislative acts are worked out at digitization of the economy, public and social spheres are considered. The projects of digitalization are directed, stimulation of the domestic market of production, use and consumption of digital technologies are defined. The conclusion is drawn about the necessity of developing a digital component of the categories of the traditional economy, namely economic culture. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Менеджмент інновацій uk_UA
dc.title Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні uk_UA
dc.title.alternative Некоторые аспекты развития цифровой экономики в Украине uk_UA
dc.title.alternative Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.101.2:004(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис