Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Нечволода, Л.В.
dc.contributor.author Пилипенко, К.В.
dc.date.accessioned 2018-02-14T10:22:58Z
dc.date.available 2018-02-14T10:22:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту / Л.В. Нечволода, К.В. Пилипенко // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 1 (51). — С. 87-91. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130474
dc.description.abstract У статті розглянуто значення календарного планування проектів та використання мережевої моделі ІТ-проекту. Обґрунтовано важливість знаходження резервів операцій за проектом. Прорахована математична модель визначення резервів на прикладі реального завдання проекту – розробки персонального сайту. Результати доводять важливість застосування резервів часу и можливість маневрування ІТ-проектом. Розрахунок і виявлення резервів дозволяють регулювати терміни виконання операцій і раціонально використовувати трудові ресурси uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрено значение календарного планирования проектов и использования сетевой модели IT-проекта. Обоснована важность нахождения резервов операций по проекту. Просчитана математическая модель определения резервов на примере реальной задачи проекта – разработки персонального сайта. Результаты доказывают важность применения резервов времени и возможность маневрирования IT-проектом. Расчет и выявление резервов позволяют регулировать сроки выполнения операций и рационально использовать трудовые ресурсы. uk_UA
dc.description.abstract The article considers the importance of project scheduling and the use of a network model of an IT-project. The importance of finding the reserves of operations under the project is justified. The mathematical model of reserve determination is calculated as the example of the real project’stask – the working-out of a personal site. The results prove the importance of the use of time reserves and the possibility of maneuvering the IT project. Calculation and identification of reserves allow to regulate the time of operations and rational using of labor resources. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Менеджмент uk_UA
dc.title Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту uk_UA
dc.title.alternative Усовершенствование календарного планирования выполнения IT-проекта uk_UA
dc.title.alternative Improved calendar planning of IT-project’s implementation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.2:004


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис