Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевцова, Г.З.
dc.contributor.author Швець, Н.В.
dc.date.accessioned 2018-02-13T13:25:25Z
dc.date.available 2018-02-13T13:25:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України / Г.З. Шевцова, Н.В. Швець // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 103-109. — Бібліогр.: 54 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130428
dc.description.abstract Досліджено сучасні аспекти формування і реалізації кластерної моделі розвитку економіки. Розглянуто європейську практику кластеризації хімічного виробництва, виявлено домінантні фактори розміщення галузевих кластерів. Проаналізовано та узагальнено досвід функціонування найбільших кластерних утворень в європейській хімічній індустрії. Визначено перспективні напрями кластерізації хімічної промисловості України. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы современные аспекты формирования и реализации кластерной модели развития экономики. Рассмотрена европейская практика кластеризации химического производства, выявлены доминантные факторы размещения отраслевых кластеров. Проанализирован и обобщен опыт функционирования наибольших кластерных образований в европейской химической индустрии. Определены перспективные направления кластеризации химической промышленности Украины. uk_UA
dc.description.abstract The modern aspects of the formation and implementation of a cluster model of economic development are explored. European practice of chemical manufacturing clusterization is considered, the dominant factors of a particular branch clusters allocation are found out. Experience of the largest cluster structures functioning in European chemical industry is analyzed and generalized. The perspective directions of the Ukrainian chemical industry clusterization are determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України uk_UA
dc.title.alternative Кластеризация химической промышленности: европейский опыт и уроки для Украины uk_UA
dc.title.alternative Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис