Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Напрями стратегічного планування розвитку територій Донецької області

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Точонов, І.В.
dc.contributor.author Гордієнко, В.В.
dc.contributor.author Токарева, Л.М.
dc.date.accessioned 2018-02-13T11:16:10Z
dc.date.available 2018-02-13T11:16:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Напрями стратегічного планування розвитку територій Донецької області / І.В. Точонов, В.В. Гордієнко, Л.М. Токарева // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 94-97. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130425
dc.description.abstract У статті обґрунтовано необхідність стратегічного планування розвитку Донецької області. Проаналізовано проблеми, з якими зіткнулась Донецька область, внаслідок воєнних дій останніх років. Сформовані та запропоновані пріоритетні напрямки стратегічного планування розвитку територій. Акцентується увага на важливості комплексної роботи зі створення інституційної, нормативно-правової баз сталого розвитку, фінансування та перебудови економіки. uk_UA
dc.description.abstract В статье обоснована необходимость стратегического планирования развития Донецкой области. Проанализированы проблемы, с которыми столкнулась Донецкая область, в результате военных действий последних лет. Сформированы и предложены приоритетные направления стратегического планирования развития территорий. Акцентируется внимание на важности комплексной работы по созданию институциональной, нормативно-правовой базы устойчивого развития, финансирования и перестройки экономики. uk_UA
dc.description.abstract The article substantiates the necessity of strategic planning for the development of the Donetsk region. The problems faced by the Donetsk region have been analyzed, as a result of military actions of recent years. Priority directions of strategic planning for the development of territories were formulated and proposed. Attention is focused on the importance of comprehensive work on the creation of an institutional, regulatory and legal framework for sustainable development, financing and economic restructuring. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Напрями стратегічного планування розвитку територій Донецької області uk_UA
dc.title.alternative Направления стратегического планирования развития территорий Донецкой области uk_UA
dc.title.alternative Directions of Strategic Planning of Development of Territories of Donetsk Region uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис