Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Анализ основных тенденций и секторальных особенностей водопользования в условиях структурирования экономики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Колтунович, А.С.
dc.date.accessioned 2018-02-12T18:04:33Z
dc.date.available 2018-02-12T18:04:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Анализ основных тенденций и секторальных особенностей водопользования в условиях структурирования экономики / А.С. Колтунович // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 67–70. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130417
dc.description.abstract У публікації проведено аналіз основних тенденцій і секторальних особливостей водокористування в нинішніх соціально-економічних умовах. Виділено екологічні та економічні проблеми водокористування в окремих секторах економіки України, а також проведена систематизація основних проблем водогосподарського комплексу по басейнах річок. З метою вирішення проблем економіки та управління національним господарством запропоновано механізми інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України на основі використання позитивного зарубіжного досвіду та сучасних форм інвестиційного забезпечення, структурної перебудови водогосподарської та водоохоронної інфраструктури. uk_UA
dc.description.abstract В публикации проведен анализ основных тенденций и секторальных особенностей водопользования в нынешних социально-экономических условиях. Выделены экологические и экономические проблемы водопользования в отдельных секторах экономики Украины, а также произведена систематизация основных проблем водохозяйственного комплекса по бассейнам рек. С целью решения проблем экономики и управления национальным хозяйством предложены механизмы инновационно-технологической модернизации водохозяйственного комплекса Украины на основе использования положительного зарубежного опыта и современных форм инвестиционного обеспечения, структурной перестройки водохозяйственной и водоохранной инфраструктуры. uk_UA
dc.description.abstract The publication analyzes the main trends and sectoral features of water use in the current socio-economic conditions. Ecological and economic problems of water use in certain sectors of the Ukrainian economy have been singled out, and the main problems of the water management complex in the river basins have been systematized. With the aim of solving the problems of economics and managing the national economy, we proposed mechanisms for innovative and technological modernization of the water management complex of Ukraine based on the use of positive foreign experience and modern forms of investment support, structural reorganization of the water management and water security infrastructure. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Анализ основных тенденций и секторальных особенностей водопользования в условиях структурирования экономики uk_UA
dc.title.alternative Аналіз основних тенденцій і секторальних особливостей водокористування в умовах структуризації економіки uk_UA
dc.title.alternative The Analysis of the Main Trends and Sectoral Features of Water Use in the Context of Structuring the Economy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис