Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іванов, С.В.
dc.contributor.author Харазішвілі, Ю.М.
dc.date.accessioned 2018-02-12T18:02:31Z
dc.date.available 2018-02-12T18:02:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України / С.В. Іванов, Ю.М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 47–55. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130414
dc.description.abstract Досліджується транспортна система України як виробнича система, що виробляє частину валової доданої вартості в ВДВ України, яка моделюється модифікованою виробничою функцією Кобба–Дугласа та дозволяє оцінити стан інноваційних факторів та їх інтегральну оцінку порівняно з інтегральними пороговими значеннями, загрози та можливі сценарії розвитку. Визначено динаміку темпів НТП транспортної системи України та проведено аналіз динаміки внеску факторів виробництва в зростання темпів приросту ВДВ транспорту, що засвідчує науково-технологічний регрес впродовж останніх 17 років. uk_UA
dc.description.abstract Исследуется транспортная система Украины как производственная система, вырабатывающая часть валовой добавленной стоимости в ВДВ Украины, которая моделируется модифицированной производственной функцией Кобба-Дугласа и позволяет оценить состояние инновационных факторов и их интегральную оценку по сравнению с интегральными пороговыми значениями, угрозы и возможные сценарии развития. Определена динамика темпов НТП транспортной системы Украины и проведен анализ динамики вклада факторов производства в рост темпов прироста ВДС транспорта, удостоверяющий научно-технологический регресс в течение последних 17 лет. uk_UA
dc.description.abstract The transport system of Ukraine is studied as a production system that generates a fraction of the gross value added in the Ukraine's airborne transport, which is modeled by the modified Cobb-Douglas production function, and allows us to assess the state of innovation factors and their integral estimation in comparison with integral threshold values, threats and possible scenarios of development. The dynamics of the NTP of the transport system of Ukraine is determined and the dynamics of input factors of production factors has been analyzed in the growth of the growth rates of transport vehicles, which certifies the scientific and technological regression during the last 17 years. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України uk_UA
dc.title.alternative Инновационные факторы развития транспортной системы Украины uk_UA
dc.title.alternative Innovative Factors of Development of the Transport System of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис