Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Управлінські аспекти підприємницької діяльності в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єфременко, В.В.
dc.date.accessioned 2018-02-12T11:54:00Z
dc.date.available 2018-02-12T11:54:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Управлінські аспекти підприємницької діяльності в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого розвитку / В.В. Єфременко // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 33–37. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130369
dc.description.abstract Визначено основні цілі та завдання діяльності будівельного підприємництва з урахуванням пріоритетів сталого розвитку. Наведено класифікацію підприємницької діяльності в будівництві. Розглянуто фактори і сили внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища будівельного підприємства. Дано роз’яснення щодо діяльності контактних аудиторій мікросередовища будівельної організації. Розглянуто правове, політичне, економічне, соціальне, технологічне, екологічне, демографічне середовище підприємницького довкілля. Визначено, що для того, щоб досягти успіху в своїй діяльності, підприємець повинен добре знати фактори і сили, які мають вплив на його діяльність, знаходити для себе нові можливості для успіху в бізнесі і стежити за можливістю виникнення потенційних загроз. uk_UA
dc.description.abstract Определены основные цели и задачи деятельности строительного предпринимательства с учетом приоритетов устойчивого развития. Приведена классификация предпринимательской деятельности в строительстве. Рассмотрены факторы и силы внутренней и внешней предпринимательской среды строительного предприятия. Даны разъяснения относительно деятельности контактных аудиторий микросреды строительной организации. Рассмотрена правовая, политическая, экономическая, социальная, технологическая, экологическая, демографическая среда предпринимательского окружения. Определено, что для того, чтобы достичь успеха в своей деятельности, предприниматель должен знать факторы и силы, которые имеют влияние на его деятельность, находить для себя новые возможности для успеха в бизнесе и следить за возможностью появления потенциальных угроз. uk_UA
dc.description.abstract In the article the main goals and objectives of building and constructions business are determined taking into account the priorities of sustainable development. There is a classification of construction entrepreneurial business. The factors and facilities of internal and external business environment of a construction enterprise are reviewed. The clarification on contact audiences’ activities in microenvironment of a construction company is given. Legal, political, economic, social, technological, ecologic and demographic business environment is revealed. It is defined that in order to be prosperous in business, find new opportunities to achieve success and prevent the ability of potential threats an employer should be well aware of factors and forces which have influence on his business.. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Управлінські аспекти підприємницької діяльності в будівництві з урахуванням пріоритетів сталого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Управленческие аспекты предпринимательской деятельности в строительстве с учетом приоритетов устойчивого развития uk_UA
dc.title.alternative Management Aspects of Company Business Activity in Building and Construction Taking into Account the Priorities of Sustainable Development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис