Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті стратегії інновацій та модернізації промисловості на основі об'єднань по співпраці

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриценко, В.І.
dc.date.accessioned 2018-02-12T11:51:43Z
dc.date.available 2018-02-12T11:51:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті стратегії інновацій та модернізації промисловості на основі об'єднань по співпраці / С.І. Гриценко // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 22–27. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130367
dc.description.abstract У статті розглянуто роль і місце стратегії інновацій та модернізації в процесі забезпечення конкурентоспроможності країни, товаровиробників, визначено фактори конкурентоспроможності на рівні держави та виробників. Обґрунтовано синергетичний ефект взаємозв'язків з іншими компаніями в результаті з'єднання, інтеграції в єдину систему за рахунок злиття товариств, корпорацій, союзів; створення стратегічних альянсів; започаткування стратегічних партнерств; спільної діяльності; кластерів. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены роль и место стратегии инноваций и модернизации в процессе обеспечения конкурентоспособности страны, товаропроизводителей, определены факторы конкурентоспособности на уровне государства и производителей. Обоснован синергический эффект взаимосвязей с другими компаниями в результате объединения, интеграции в единую систему за счет слияния обществ, корпораций, союзов; создания стратегических альянсов; учреждения стратегических партнерств; совместной деятельности; кластеров. uk_UA
dc.description.abstract In the article a role and place of strategy of innovations and modernisation in the process of providing of competitiveness of country, commodity producers were considered, the factors of competitiveness at the level of the state and producers were certained. The sinergistical effect of intercommunications was reasonable with other companies as a result of connection, integration, in the single system due to confluence of societies, corporations, unions; creation of strategic alliances; establishment of strategic partnerships; joint activity; clusters. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті стратегії інновацій та модернізації промисловості на основі об'єднань по співпраці uk_UA
dc.title.alternative Обеспечение конкурентоспособности страны в контексте стратегии инноваций и модернизации промышленности на основе объединений по сотрудничеству uk_UA
dc.title.alternative Providing of Competitiveness of Country in the Context of Strategy of Innovations and Modernisation of Industry on the Basis of Associations on a Collaboration uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис