Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в монокристалічному барієвому гексафериті

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Нікитенко, А.Л.
dc.contributor.author Костенко, В.І.
dc.contributor.author Григорук, В.І.
dc.contributor.author Романюк, В.Ф.
dc.date.accessioned 2018-02-08T17:50:21Z
dc.date.available 2018-02-08T17:50:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в монокристалічному барієвому гексафериті / А.Л. Нікитенко, В.І. Костенко, В.І. Григорук, В.Ф. Романюк // Радіофізика та електроніка. — 2017. — Т. 22, № 3. — С. 33-36. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.other PACS: 75.60.–d, 76.50.+g
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/rej2017.03.033
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130190
dc.description.abstract Предметом даного дослідження є характеристики гістерезису частотно-польової залежності феромагнітного резонансу в зразках барієвого гексафериту. Мета полягає в експериментальному дослідженні характеристик високочастотного магнітного гістерезису в широкому діапазоні зміни товщини зразків. Експериментальне дослідження проведене методом НВЧ-спектроскопії. Для створення циліндричної доменної структури використано польовий метод. uk_UA
dc.description.abstract Предметом данного исследования являются характеристики гистерезиса частотно-полевой зависимости ферромагнитного резонанса в образцах бариевого гексаферрита. Цель состоит в экспериментальном исследовании характеристик высокочастотного магнитного гистерезиса в широком диапазоне изменения толщины образцов. Экспериментальное исследование проведено методом СВЧ-спектроскопии. Для создания цилиндрической доменной структуры использован полевой метод. uk_UA
dc.description.abstract In this work we study the properties of hysteresis of ferro-magnetic resonance frequency-field dependence in the samples of barium hexaferrite. The purpose of the study is the experimental investigation into the properties of high-frequency magnetic hysteresis within the wide range of the samples thickness. The experimental investigation was carried out using EHF-spectroscopy technique. The field method is used to obtain a cylindrical domain structure. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Радиофизика твердого тела и плазмы uk_UA
dc.title Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в монокристалічному барієвому гексафериті uk_UA
dc.title.alternative Толщинные зависимости характеристик высокочастотного магнитного гистерезиса в монокристаллическом бариевом гексаферрите uk_UA
dc.title.alternative Thickness dependences of high-frequency magnetic hysteresis properties in single-crystal barium hexaferrite uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.8.029.6, 537.623, 538.97-405


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис