Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз підходів до оцінки витривалості та циклічної тріщиностійкості елементів металевих конструкцій

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Матченко, Т.І.
dc.contributor.author Матченко, П.Т.
dc.contributor.author Шугайло, О-й П.
dc.contributor.author Ляшенко, Л.А.
dc.contributor.author Панченко, А.В.
dc.date.accessioned 2018-01-31T18:52:39Z
dc.date.available 2018-01-31T18:52:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Аналіз підходів до оцінки витривалості та циклічної тріщиностійкості елементів металевих конструкцій / Т.І. Матченко, П.Т. Матченко, О-й П. Шугайло, Л.А. Ляшенко, А.В. Панченко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2017. — № 1. — С. 49-55. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2073-6231
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129884
dc.description.abstract Розглянуто питання щодо призначення ресурсу конструкцій катего- рії відповідальності А для споруд класу наслідків (відповідальності) СС3, що можуть мати дефекти на початку експлуатації або пошкодження, накопичені в процесі експлуатації. Для зазначених конструкцій доцільно ще на етапі проектування виконувати розрахунки на стійкість до циклічного навантаження. У статті проаналізовано вимоги українських та міжнародних нормативних документів до розрахунку елементів конструкцій на квазістатичну, малоциклову втому, циклічну тріщиностійкість. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрен вопрос назначения ресурса конструкций категории ответственности А для сооружений класса последствий (ответственности) СС3, которые могут иметь дефекты в начале эксплуатации или повреждения, накопленные в процессе эксплуатации. Для данных конструкций целесообразно еще на этапе проектирования выполнять расчеты на устойчивость к циклической нагрузке. В статье проанализированы требования украинских и международных нормативных документов к расчету элементов конструкций на квазистатическую, малоцикловую усталость, циклическую трещиностойкость. uk_UA
dc.description.abstract This paper considers issues on the life definition of category A structures for the buildings of CC3 class of consequences (liability) that may have defects at the beginning of operation or damages accumulated in the process of operation. The calculations to check resistance to cyclic loads shall be made for the stated structures at the design stage. The research includes analysis of requirements of Ukrainian and international regulatory documents for the calculation of structure components for quasistatic, low-cyclic fatigue and cyclic cracking resistance. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Ядерна та радіаційна безпека
dc.title Аналіз підходів до оцінки витривалості та циклічної тріщиностійкості елементів металевих конструкцій uk_UA
dc.title.alternative Анализ подходов к оценке выносливости и циклической трещиностойкости элементов металлических конструкций uk_UA
dc.title.alternative Evaluating Approaches to Estimating Endurance and Cyclic Cracking Resistance of Metal Structure Components uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 624.015:624.023:620.19


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис