Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування методів аналізу шумів у системах діагностики реакторів типу ВВЕР

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Борисенко, В.І.
dc.contributor.author Будик, Д.В.
dc.contributor.author Горанчук, В.В.
dc.date.accessioned 2018-01-31T18:39:45Z
dc.date.available 2018-01-31T18:39:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Застосування методів аналізу шумів у системах діагностики реакторів типу ВВЕР / В.І. Борисенко, Д.В. Будик, В.В. Горанчук // Ядерна та радіаційна безпека. — 2017. — № 1. — С. 33-38. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2073-6231
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129881
dc.description.abstract Наведено деякі результати досліджень, отриманих за допомогою систем діагностики, які побудовані на методах аналізу шумів, та представлено історію впровадження систем шумової діагностики починаючи з перших ВВЕР до теперішнього часу. Розглянуто фізичні особливості визначення параметрів вібростану внутрішньокорпусних пристроїв та тепловидільних збірок, а також інших параметрів, важливих для безпечної експлуатації ВВЕР. Представлено спектри шумової складової сигналів нейтронних детекторів, розташованих в активній зоні та поза корпусом реактора. Основну увагу приділено можливості виконання комплексною системою діагностики таких завдань, як визначення швидкості теплоносія через активну зону та температурного коефіцієнта реактивності. uk_UA
dc.description.abstract Приведены некоторые результаты исследований, полученные с помощью систем диагностики, которые построены на методах анализа шумов, и представлена история внедрения систем шумовой диагностики, начиная с первых ВВЭР до настоящего времени. Рассмотрены физические особенности определения параметров вибросостояния внутрикорпусных устройств и тепловыделяющих сборок, а также других параметров, важных для безопасной эксплуатации ВВЭР. Представлены спектры шумовой составляющей сигналов нейтронных детекторов, расположенных в активной зоне и вне корпуса реактора. Основное внимание уделено возможности реализации в комплекснойсистеме диагностики таких задач, как определение скорости теплоносителя через активную зону и температурного коэффициента реактивности. uk_UA
dc.description.abstract The paper provides some research results obtained from the application of the diagnostic systems based on noise analysis methods and presents the history of implementing of noise diagnostic systems starting from the first VVER up to the present time. The research considered physical peculiarities of defining vibration parameters of reactor internals and fuel assemblies, as well as other parameters important to safe VVER operation. The paper presents the spectrum of the noise component of neutron detectors located in the core and outside the reactor pressure vessel. The main attention is paid to the capability of the comprehensive system to present diagnostics of such tasks, as the definition of coolant rate through the core and temperature coefficient of reactivity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Ядерна та радіаційна безпека
dc.title Застосування методів аналізу шумів у системах діагностики реакторів типу ВВЕР uk_UA
dc.title.alternative Применение методов анализа шумов в системах диагностики реакторов типа ВВЭР uk_UA
dc.title.alternative Application of Methods for Analyzing Noises in VVER Diagnostic Systems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.039


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис