Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Підбір оптимальних умов для хроматографічного тестування екстрактів тканин гідробіонтів Антарктичного регіону

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гладун, Д.В.
dc.contributor.author Вовк, Т.Б.
dc.contributor.author Ракша, Н.Г.
dc.contributor.author Савчук, О.М.
dc.contributor.author Остапченко, Л.І.
dc.date.accessioned 2018-01-26T19:45:33Z
dc.date.available 2018-01-26T19:45:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Підбір оптимальних умов для хроматографічного тестування екстрактів тканин гідробіонтів Антарктичного регіону / Д.В. Гладун, Т.Б. Вовк, Н.Г. Ракша, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал. — 2015. — № 14. — С. 168-174. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129695
dc.description.abstract На прикладі гідробіонту Adamussium colbecki було підібрано умови для забезпечення оптимального фракціонування екстрактів тканин методом гель-фільтрації. Подальший ензим-електрофоретичний аналіз фракцій, одержаних після хроматографічного розділення, виявив присутність у екстрактах гідробіонтів Actinaria та Sterechinus neumayer активних форм ферментів. uk_UA
dc.description.abstract На примере гидробионта Adamussium colbecki были подобраны условия для обеспечения оптимального фракционирования экстрактов тканей методом гель-фильтрации. Дальнейший энзим-электрофоретический анализ фракций, полученных после хроматографического разделения белков, обнаружил присутствие в экстрактах гидробионтов Actinaria и Sterechinus neumayer активных форм ферментов. uk_UA
dc.description.abstract Conditions for providing optimal fractionation of tissue extracts by gel filtration chromatography were selected. Further enzyme-electrophoretic analysis of the obtained protein fractions revealed the presence in extract of Actinaria and Sterechinus neumayer the active forms of the enzymes. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку Державній установі «Національний антарктичний науковий центр» МОН України за надання зразків для досліджень і за підтримку. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Біологічні дослідження uk_UA
dc.title Підбір оптимальних умов для хроматографічного тестування екстрактів тканин гідробіонтів Антарктичного регіону uk_UA
dc.title.alternative Подбор оптимальных условий для хроматографического тестирования экстрактов тканий гидробионтов Антарктического региона uk_UA
dc.title.alternative The optimization of chromatographic conditions for testing of Antarctic region hydrobionts tissue extracts uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 595.3.574


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис