Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Результати магнітоваріаційного моніторингу на УАС "Академік Вернадський"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Максимчук, В.Ю.
dc.contributor.author Климкович, Т.А.
dc.date.accessioned 2018-01-26T19:16:27Z
dc.date.available 2018-01-26T19:16:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Результати магнітоваріаційного моніторингу на УАС "Академік Вернадський" / В.Ю. Максимчук, Т.А. Климкович // Український антарктичний журнал. — 2015. — № 14. — С. 74-82. — Бібліогр.: 27 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129684
dc.description.abstract В роботі подано результати магнітоваріаційного моніторингу на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». За даними багаторічних (2006−2012 рр.) магнітоваріаційних спостережень на магнітній обсерваторії «Аргентинські острови» побудовано ряди компонент вектора індукції та досліджено їх часові зміни. Виявлено аномальні варіації вектора Візе з різними періодами та амплітудою: річні, сезонні, добові, а також неперіодичні (епізодичні). Природа періодичних коливань векторів Візе пов’язується з впливом зовнішніх джерел. Аномальні зміни векторів Візе неперіодичного характеру пов’язуються з сейсмотектонічними процесами у літосфері регіону. uk_UA
dc.description.abstract В работе представлены результаты магнитовариационного мониторинга на Украинской антарктической станции «Академик Вернадский». По данным многолетних (2006−2012 гг.) магнитовариационых наблюдений на магнитной обсерватории «Аргентинские острова» построены ряды компонент вектора индукции и исследованы их временные изменения. Выявлено аномальные вариации вектора Визе с разными периодами и амплитудой: годовые, сезонные, суточные, а также непериодические (эпизодические). Природа периодических колебания векторов Визе связывается с влиянием внешних источников. Аномальные изменения векторов Визе непериодического характера связываются с сейсмотектоническими процессами в литосфере региона. uk_UA
dc.description.abstract The results of magnetic variations monitoring on the UAS “Academic Vernadskij” is presented оn the base of long-term (2006–2012) magnetic variations observations on the AIA Argentina Islands were developed induction vector components time series and investigated their temporal variations. Were defined anomalous changes of Vise vectors with different periods and amplitudes: annual, seasonal, diurnal and non-periodic (episodic). The nature of periodic variations is connected with an influence of external sources. Anomalous variations of Vise vectors with non-periodic changes can be depend with seismic-tectonic processes in the region. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку дослідникам Національного антарктичного наукового центру і магнітної обсерваторії АІА за якісні дані геомагнітних варіацій, представлені у системі INTERMAGNET. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Геолого-геофізичні дослідження uk_UA
dc.title Результати магнітоваріаційного моніторингу на УАС "Академік Вернадський" uk_UA
dc.title.alternative Результаты магнитовариационного мониторинга на УАС «Академик Вернадский» uk_UA
dc.title.alternative Rezults of magnetic variations monitoring on the UAS «Academic Vernadskij» uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.37


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис