Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фауна безхребетних тварин мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Трохимець, В.М.
dc.contributor.author Яковенко, Н.С.
dc.contributor.author Коваленко, О.С.
dc.contributor.author Дикий, І.В.
dc.date.accessioned 2018-01-24T21:38:41Z
dc.date.available 2018-01-24T21:38:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Фауна безхребетних тварин мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова / В.М. Трохимець, Н.С. Яковенко, О.С. Коваленко, І.В. Дикий // Український антарктичний журнал. — 2014. — № 13. — С. 214-224. — Бібліогр.: 29 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129660
dc.description.abstract Уперше створено повний видовий список представників безхребетних мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова. Досліджено матеріали, зібрані двома співавторами, і проведено всебічний аналіз опублікованих літературних даних щодо видового розмаїття нематод, коловерток, ногохвісток, комах, кліщів та тихоходів. У межах наземних екосистем острова Пітерман виявлено 28 видів, серед яких переважали кліщі, представлені 11 видами, і коловертки – 8 видами. Загалом для даного регіону Антарктики зареєстровано 67 видів ґрунтових безхребетних. Серед них в угрупованнях домінували нематоди, представлені 28 видами (42% від загальної кількості), кліщі – 18 видів (27%) та коловертки – 14 видів (21% відповідно). Найчастіше в мохових угрупованнях острова Пітерман зустрічаються 5 видів нематод, 3 види коловерток і по одному виду ногохвісток та кліщів. uk_UA
dc.description.abstract Впервые составлен полный видовой список беспозвоночных моховых сообществ острова Питерман и прилегающего региона Антарктического полуострова. Исследованы материалы, собранные двумя соавторами, и проведён всесторонний анализ опубликованных литературных данных относительно видового разнообразия нематод, коловраток, ногохвосток, насекомых, клещей и тихоходок. В пределах наземных экосистем острова Питерман обнаружены 28 видов, среди которых преобладали клещи, представленные 11 видами, и коловратки – 8 видами. В общем, в данном регионе Антарктики зарегистрировано 67 видов почвенных беспозвоночных. Из них в сообществах доминировали нематоды, представленные 28 видами (42% от общего количества), клещи – 18 видов (27%) и коловратки – 14 видов (21% соответственно). Наиболее часто в моховых сообществах острова Питерман встречаются 5 видов нематод, 3 вида коловраток и по одному виду ногохвосток и клещей. uk_UA
dc.description.abstract A complete checklist of invertebrates inhabiting terrestrial moss communities of the Petermann Island and the adjacent region of the Antarctic Penninsula is published for the first time. We investigated the materials collected by two coauthors and performed comprehensive analysis of the published sources on the species composition of nematodes, rotifers, springtails, insects, mites and tardigrades. In the terrestrial ecosystems of the Petermann Islands found 28 species of invertebrates, with the dominating mites (11 species) and rotifers (8 species). In total, for the investigated region of Antarctic 67 invertebrate species are known, with the dominating nematodes (28 species, or 42% of the total list), mites (18 species, or 27%) and uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку Національному антарктичному науковому центру за всебічну підтримку під час проведення досліджень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Біологічні дослідження uk_UA
dc.title Фауна безхребетних тварин мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова uk_UA
dc.title.alternative Фауна беспозвоночных животных моховых сообществ острова Питерман и прилегающего региона Антарктического полуострова uk_UA
dc.title.alternative Invertebrate fauna of bryophyte communities of the Petermann Island and the adjacent region of the Antarctic Penninsula uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 592:581.526.33(99)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис