Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бойченко, С.Г.
dc.contributor.author Карамушка, В.І.
dc.contributor.author Тищенко, О.В.
dc.contributor.author Мохнач, Р.Ю.
dc.date.accessioned 2018-01-23T18:45:56Z
dc.date.available 2018-01-23T18:45:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату / С.Г. Бойченко, В.І. Карамушка, О.В. Тищенко, Р.Ю. Мохнач // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 12. — С. 104-111. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.12.104
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129634
dc.description.abstract Показано, що екосистеми Києва постійно перебувають під потужним антропогенним впливом функціонування мегаполісу, що істотно посилюється проявами кліматичної аномальності. Тенденція, що проявилася протягом останніх десятиліть, значне підвищення температури в літні місяці (липень—серпень) на фоні зниження кількості атмосферних опадів, стає загрозливою для міських екосистем і справляє на них деструктивний вплив. Ці обставини необхідно враховувати при плануванні міського розвитку для підтримки та збереження міських екосистем. uk_UA
dc.description.abstract Показано, что экосистемы Киева постоянно находятся под мощным антропогенным воздействием функционирования мегаполиса, что существенно усиливается проявлениями климатической аномальности. Тенденция, проявившаяся в течение последних десятилетий, значительное повышение температуры в летние месяцы (июль—август) на фоне снижения количества атмосферных осадков, становится угрожающей для городских экосистем и оказывает на них деструктивное влияние. Эти обстоятельства необходимо учитывать при планировании городского развития для поддержания и сохранения городских экосистем. uk_UA
dc.description.abstract The ecosystems of Kiev are constantly under the sufficient anthropogenic impact of functioning the megalopolis, which is significantly enhanced by the climate anomaly influence. The trend over the past decades, namely, a significant temperature increase in the summer months (July-August) combined with decreasing the precipitation, becomes the threat to urban ecosystems and has a destructive effect on them. These circumstances need to be taken into account in the planning of the urban development in order to protect and conserve urban ecosystems. uk_UA
dc.description.sponsorship Публікація містить результати досліджень, проведених, у тому числі, і за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф76/37497 «Розробка стратегії подолання «Міського острова тепла» урболандшафту Києва на основі підбору стрестолерантних видів світової флори», державний реєстраційний номер 0117U001999. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Екологія uk_UA
dc.title Екологічні загрози для біорізноманіття в Києві від змін клімату uk_UA
dc.title.alternative Экологические угрозы для биоразнообразия в Киеве от изменений климата uk_UA
dc.title.alternative Environmental threats to the biodiversity in Kiev from climate changes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.584.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис